This page contains a Flash digital edition of a book.
Kennis moet je delen! NetwIT


In een tijd waarin de bedrijfsvoering van een woningcorpo- ratie steeds complexer en risicovoller wordt, is informatie in al zijn vormen van levensbelang. Woningcorporatiesmoeten hun taken professioneel en gericht op de maatschappelijke verantwoordelijkheden uitvoeren. Daarbij is de ICT onmis- baar geworden. In dat kader heeft NetwIT bewezen een wezenlijke ondersteuning te kunnen bieden aan de ICT-verantwoordelijken.


Vorig jaar bestond NetwIT tien jaar. Een vereni- ging die meer dan tien jaar bestaat, heeft recht van spreken. En dat geldt zeker voor NetwIT. Voor de lezers die nog nooit van NetwIT hebben gehoord: NetwIT is een solide, onafhankelijke netwerkorganisatie van en voor ICT-verantwoor- delijken werkzaam bij een woningcorporatie. Door lid te zijn van NetwIT kunnen kennis en ervaring worden gedeeld met deskundige collega’s en vakgenoten. En dat is iets wat dan ook veelvuldig gebeurt.


Aanleiding voor de oprichting van NetwIT was het feit dat de ICT bij en voor woningcorporaties steeds belangrijker werd. De behoefte aan een onafhankelijk en open platform ter ondersteuning van de ICT-managers werd steeds groter. Gezien het aantal corporaties dat op dit moment lid is, ruim 160, is die behoefte er nog steeds. De aard van de problemen waar de ICT-verantwoordelijke mee te maken krijgt, wordt steeds breder. Uit onderzoek bleek dat bij de keuze voor een nieuw bedrijfssysteem ongeveer 30 procent van de respondenten NetwIT als bron aangaf voor de gemaakte keuze. Dat is één kant. Aan de andere kant wordt steeds duidelijker dat ook op directie- niveau steeds meer de ICT-instrumenten in termen van leiderschap en veranderingsprocessen ingezet zullen moeten worden. De behoefte om kennis uit te wisselen groeit dan ook nog steeds.


Activiteiten


NetwIT is een actieve vereniging. Een greep uit de (jaarlijkse) activiteiten: − organisatie corporatiebeurs (in samenwerking met CorporatieMedia)


− een kijkje in de keuken van een of meerdere leden


− seminars rond een actueel thema, met lezingen van deskundigen


− bezoek aan de Cebit-beurs in Hannover − ondersteuning van het jaarlijkse benchmark- onderzoek naar ICT-kosten bij woningcorpo- raties. Dit onderzoek is een initiatief van NetwIT.


− actieve ondersteuning van onderzoek in het kader van CORA (Corporatie Referentie Architectuur) en WOSI (open source)


− jaarlijkse uitgave van een boek in de serie Kennis moet je Delen. Met deze serie krijgen NetwIT-leden een kans hun deskundigheid in boekvorm te delen met hun NetwIT-collega’s. Ieder lid ontvangt gratis een exemplaar. Onderwerpen die inmiddels de revue hebben gepasseerd zijn: de organisatie van ICT binnen een woningcorporatie, business- en ICT-architectuur, kosten én baten van ICT en business en ICT-alignment.


Verdere informatie over NetwIT is te vinden op www.netwit.nl.


NetwIT Bedrijfsvoering en ICT


Het onderwerp bedrijfsvoering en ICT staat sterk in de belangstelling in corpora- tieland. Branchebreed ligt er de opgave om de bedrijfsvoering efficiënter (lees: kostenverlagend) te maken. Een juiste toepassing van ICT-middelen speelt bij deze opgave een meer dan cruciale rol. NetwIT wil als kennisorganisatie daaraan graag haar steentje bijdragen, onder andere door de organisatie van een beurs over dit onderwerp.


2010 was een enerverend jaar voor NetwIT. Hoogtepunt was de slotmanifestatie in het Avio- drome in het kader van het tienjarig bestaan. Veel NetwIT-leden en hun introducés waren naar het luchtvaartmuseum gekomen om samen met een groot aantal leveranciers dit jubileum luister bij te zetten. Maar NetwIT kijkt graag vooruit naar de komende tien jaar, te beginnen met 2011. Ook dit jaar staat weer een aantal leuke gebeurtenis- sen op het programma, zoals de lang verwachte release van het referentie-informatiearchitectuur model CORA 2.0 tijdens de beurs in september.


CorporatiePlein, bedrijfsvoering en ICT-beurs Op 29 september organiseert NetwIT samen met CorporatieMedia CorporatiePlein, de eerste natio- nale Bedrijfsvoering en ICT-beurs voor woningcor- poraties. Deze beurs brengt kennis van woning- corporaties, NetwIT, adviseurs en leveranciers samen op één centraal corporatieplein. Iedere corporatie is welkom, wel of geen lid van NetwIT.


Kennistheaters Een wezenlijk onderdeel van deze beurs vormen de kennistheaters waarin medewerkers van corpo- raties graag willen vertellen over hun ervaringen met een aantal actuele thema’s op het gebied van bedrijfsvoering en ICT. Denk hierbij aan de inzet van sociale media binnen de bedrijfsvoering, de toegevoegde waarde van tablet-PC’s, nut en noodzaak van ketenintegratie en de ondersteu- ning van ICT hierbij, procesmanagement, het rendement van outsourcen van IT-beheer en nog vele andere.


Kortom, een boeiend evenement waarvoor alle corporaties spoedig zullen worden uitgenodigd. Peter Paffen, bestuurslid van NetwIT meldt: “Deze beurs draagt bij aan onze doelstelling om het stra- tegisch belang van ICT op de agenda te krijgen van management en bestuurders. We zien dat dit bij de middelgrote en kleine corporaties nog lang niet altijd het geval is. Deze beurs is dan ook zeker interessant voor deze doelgroep. We hopen juist deze corporaties dan ook in groten getale te mogen begroeten. En als klap op de vuurpijl zal CORA versie 2.0 tijdens deze beurs officieel worden gelanceerd. Dus na het jubileum van vorig jaar hebben we weer een leuk feestje te vieren!”


Het voltallige bestuur van NetwIT. V.l.n.r. Edwin Timmerman (Lefier), Peter Paffen (Woonbedrijf ieder1), Rino Kalker (Volkshuisvesting Arnhem), Mea Kessler (Ymere), Jeep Posthumus (Actium), Harry Hofman (Trivire), Joop Schoppers (De Woon- plaats), Leen Spaans (WonenCentraal) en Albert van Heugten (Wonen Zuid).


8


CorporatieGids 2011


CorporatieGids 2011


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91