This page contains a Flash digital edition of a book.
ECM ShareOne


Uw partner voor modern informatiebeheer


ECM proces - naam module Digitaal archief - Share.DocX Workflowmanagement - Share.Case Documentcreatie - Share.Office Portals - Share.Net Internet - Share.Net Intranet - Share.Net, Share.Media Digitale factuurverwerking - Share.DocX Digitale handtekening - Share.DocX Case management - Share.Case Beeldbank-mediatheek - Share.Media Office en Outlook integratie - Share.Office


ShareOne implementeert SharePoint oplossingen die voor u werken.


Korte productbeschrijving ShareOne levert een volledig Informatie Management Platform onder de naam ShareOne Business Solu- tions. De kern van dit platform vormt Share.DocX; uitgebreide DMS/RMA functionaliteit,(on-)gestructu- reerd beheer en Case Management. Uniek, innovatief en noodzakelijk voor corporaties die hun informatie integraal willen opslaan, beheren en presenteren.


Specificaties Platform gebaseerd op: Microsoft Webapplicatie: ja


Applicaties/modules aan te bieden: lokaal (in huis) - gehost (ASP) - Citrix - Cloud Computing Koppelvlakken: webservices - ODBC - API - Broker - BizTalk


www.shareone.nl


Geerweg 9 • 6135 KB Sittard T +31 (0)46 458 80 10 E info@shareone.nl


Referenties Inmiddels leveren we onze oplossingen (Share.DocX, Share.Media en Factuur) bij een vijftal corporaties. Daarnaast hebben we diverse klanten binnen de overheid en onderwijs.


Toekomstvisie


Modern Informatiebeheer vraagt om een andere, nieuwe benadering en invulling van het informa- tielandschap van corporaties. De enorme toename van informatie en de diversiteit in vorm, inhoud en bronnen vraagt om één integraal informatieplatform. ShareOne heeft hiervoor Share.DocX bedacht en ontwikkeld.


Bedrijfsprofiel ShareOne ontwikkelt en implementeert oplossingen voor modern Informatiebeheer. Dit doen we met eigen producten - werkend boven op het Microsoft SharePoint platform - die onze klanten helpen bij het inrichten van een moderne Informatiehuishouding. Dankzij onze enthousiaste en vakkundige medewer- kers!


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds: Samenwerkingsovereenkomsten:


16 5


2009 DSA·VISION


- Tuinte Communications - DigiNotar - Magsoft - Data Space


Bezoekadres Geerweg 11, Sittard Postadres


Geerweg 9, 6135 KB Sittard T 046-458 8010 W www.shareone.nl E info@shareone.nl


CorporatieGids 2011


89


Partner van:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91