This page contains a Flash digital edition of a book.
ERP-totaal NCCW


Klanttevredenheid =


Corporatie Cloud ERP-totaaloplossing


Corporatie Cloud, FIRST NOA en BIS NOA ERP-modules Vastgoed proces Verhuur - Verkoop - Woonruimteverdeling - VvE-Beheer - Woningcartotheek ERP-module Financieel Financieel beheer verhuurproces ERP-modules Beleid & sturing Risicomanagement - Financiële meerjarenprognose - Strategisch voorraad beleid - Treasury - Procesma- nagement


ERP-modules Onderhoud


Planmatig onderhoud - Niet-planmatig onderhoud - Inspectie


ERP-modules Vastgoedontwikkeling Projectadministratie - Gebiedsontwikkeling ERP-modules Relatiebeheer KlantContactCentrum - Beheer relaties en contacten ERP-modules P&O


Salarisadministratie - Personeelsadministratie ECM


Digitaal archief - Workflowmanagement - Documentcreatie - Portals - Internet - Intranet - Digitale factuurverwerking - Digitale handtekening - Case management Business Intelligence Datawarehouse - Business Objects - Prestatie ma- nagement - Webanalytics IT-Beheer


Hosting - Cloud computing - SOA - Kantoorauto- matisering - Telecom - Security Detachering: NCCW interim heeft op alle vakgebie- den specialisten


Korte productbeschrijving Om een van onze klanten van de Corporatie Cloud te citeren: Lagere kosten, hogere klantwaar- dering, continue procesmeting en eenvoudige procesaanpassing zijn de 4 speerpunten van dit innovatieve platform. Naast de Corporatie Cloud bieden we specials zoals de ERP systemen FIRST NOA en BIS NOA aangevuld met beleidsonder- steunende modules.


www.corporatiecloud.nl CorporatieGids 2011


Specificaties Platform gebaseerd op: Oracle - Cordys Webapplicatie: ja


Applicaties/modules aan te bieden: lokaal (in huis) - gehost (ASP) - Citrix - Cloud Computing Koppelvlakken: webservices - ODBC - API


Referenties De Woningstichting uit Wageningen, Tablis Wonen, Rochdale en ruim 180 andere corporaties.


Toekomstvisie Processen dienen het uitgangspunt te zijn en niet het systeem. Cloud Computing en BPM zijn hiervoor de sleutel. De Corporatie Cloud biedt corporaties de mogelijkheid op een open manier bestaande functio- naliteit te combineren met nieuwe functionaliteit.


Bedrijfsprofiel


Als geen ander weet NCCW waar het bij woningcor- poraties om gaat: feilloos verlopende bedrijfsproces- sen, transparant bestuur en flexibiliteit naar klanten en partners. Daar is een stevig fundament voor nodig. Dat altijd actueel is, je nooit in de steek laat en open is naar de toekomst.


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds:


250 200


1973


Gebruikersvereniging: Gebruikersvereniging NCCW Samenwerkingsovereenkomsten:


Cordys - Ortec - Brink Groep - Oracle - PCA Mobile - NCCW Shared Services - ProImpact - Kjenning


Bezoekadres Markenlaan 1, Almere Postadres Postbus 50088, 1305 AB Almere T 036 539 1944 W www.nccw.nl E info@nccw.nl


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91