This page contains a Flash digital edition of a book.
ERP-totaal Centric


ERP-totaaloplossing WOCAS


ERP-modules Vastgoed proces - naam module Tekeningen digitaliseren - CAD-service Vastgoedbeheer - TVB4all ECM


Digitaal archief Portals


Business Intelligence Datawarehouse - DWH4all IT-beheer


Hosting - Service Oriented Architectuur - Kantoorautomatisering - Security Detachering


Detachering voor infrastructuur (hard- en software), systeembeheer, technisch applicatiebeheer, helpdeskservices, softwareontwikkeling en -testen.


DE KRACHT VAN INNOVATIE


Centric vertaalt kennis in oplossingen die u en uw huurders verbinden met de toekomst. Kennis van u en uw partners in onder andere de (lokale) overheid en zorg. Oplossingen op het gebied van software, infrastructuur en diensten. En een toekomst waarin vergrijz- ing, duurzaamheid, verstedelijking en krimp een belangrijke rol spelen.


Software Centric verzorgt de ontwikkeling en beheer van software, business intelligence, con- sultancy, detachering en trainingen. Daar- naast voorzien we in projectmanagement en kunnen we het testen van software en kwaliteitszorg voor u uit handen nemen.


Infrastructuur Centric voorziet in de inrichting en beheer van kantoorautomatisering, beveiliging en continuïteit, applicatiemanagement, appli- cation & desktop delivery en outsourcing. Ook op dit gebied kunnen we ondersteunen in consultancy, detachering en training.


Diensten Centric biedt software en infrastructuur gerelateerde diensten op het gebied van business intelligence, business process out- sourcing, consultancy, detachering, outsourc- ing en training.


Korte productbeschrijving WOCAS ondersteunt het volledige woning- exploitatieproces van verhuur, onderhoud en verkoop tot bijhouden van klantinformatie, betalingsverkeer en contracten. Werkprocessen van alle bedrijfsonder- delen worden optimaal ondersteunt met geïntegreerde workflow.


Specificaties Platform gebaseerd op: Oracle Webapplicatie: ja


Applicaties/modules aan te bieden: lokaal (in huis) - gehost (ASP) - Citrix


Koppelvlakken: webservices - ODBC


Referenties Van de ruim 2,4 mln sociale huuurwoningen wordt 25% beheerd met de software van Centric. Op ver- zoek geven wij per oplossing onze referenten door.


Toekomstvisie


Centric behoort tot de top tien van automatiseringsbedrijven in Nederland. Neem contact op met Dirk Politiek via dirk.politiek@centric.eu of +31 182 345 401 www.centric.eu/woningcorporaties


Een succesvolle woningcorporatie is een organisatie die groeit en bloeit en waar mensen met veel plezier werken of zaken mee doen. Corporaties die succesvol willen zijn moeten voortdurend in staat


CorporatieGids 2011 25


André Proost Clusterdirecteur


Dirk Politiek Sales Manager


blijven flexibel in te spelen op veranderingen in de markt, de technologie en de samenleving. Het voortgaande proces van verandering beïnvloedt dan ook continu uw behoeften. Centric ontwikkelt, imple- menteert en beheert technologische toepassingen en bijbehorende diensten die u in staat stellen deze voortdurende stroom van veranderingen het hoofd te bieden en als onderneming succesvol te zijn en te blijven.


Bedrijfsprofiel Centric ontzorgt woningcorporaties met de ontwikke- ling en het beheer van software, business intelligen- ce, consultancy, detachering en trainingen. Daarnaast voorzien we in projectmanagement en kunnen we het testen van software en kwaliteitszorg voor u uit handen nemen.


Aantal medewerkers:


Aantal klanten in corporatiemarkt: Actief in corporatiemarkt sinds: Gebruikersvereniging:


5300 25


1978 CEUS Group


Samenwerkingsovereenkomsten: Oracle - Microsoft - Ortec - VABI - CNS


Bezoekadres


Antwerpseweg 8, Gouda Postadres


Postbus 338, 2800 AH Gouda T 0182 - 345401 W www.centric.eu/woningcorporaties E woningcorporaties@centric.eu


Joan Tuls Communicatiecoördinator


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91