This page contains a Flash digital edition of a book.
Informacijos VOKI E T I JOS L B VALDYBOS Nr. 1 (538)


Informationsblatt der Litauischen Gemeinschaft in Deutschland e.V. Kovas/März 2011


Emigracijos tikslas – Vokietija? Apie lietuvių emigraciją į Vokietiją atsivėrus šalies darbo rinkai kalbame su VLB Valdybos pirmininku A. Šiugždiniu


Vokietijos lietuviai atšventė Lietuvos Nepriklausomybę


Įvairiose VLB apylinkėse vyko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimai


Vokietijos verslininkai domisi Lietuva


Lietuviška vakaronė Vokietijos verslininkams


Hüttenfelde – Lietuvos istorijos pėdsakus įamžinanti paroda


Atidaryta Gintauto Aleknos paroda „Misija: Sibiras. Tremties pėdsakais.“


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20