This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Call for action – now! Britt Grethe Randem, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Avdeling for miljø- og yrkesmedisin, Ullevål


Hva kan du gjøre for å hindre klimaendringer?


Den globale oppvarmingen er knyttet til vårt forbruk. Vi har derfor et felles ansvar for å bidra til å redusere forbruket vårt av varer og tjenester. Alt vi kjøper har konsekvenser i forhold til å generere CO2


. Selv om mange tenker at vi er en av 7


milliarder, og at hva vi som enkeltpersoner gjør bare utgjør en ubetydelig brøkdel, har vårt samlede forbruk en enorm betydning – både på livsbetingelsene til alle oss som lever nå, og enda mer for dem som kommer etter oss. Vi mennesker kan ikke spise pengesedler, og vi kan ikke drikke olje for å leve. Vi trenger en levedyktig jord som gir oss mat og vann.


For å avgjøre om en handling er riktig eller ikke, foreslo filosofen Kant, litt forenklet: Handle bare etter en leveregel du også ønsker skulle bli en allmenn lov. Våre handlinger er moralsk riktige dersom vi mener at alle kunne handle på samme måte. Vi vet at det ikke ville være bærekraftig om alle mennesker i verden hadde et forbruk som oss. Det ville det heller ikke være nok ressurser i verden til å dekke.


Vi må handle nå, og begynne med oss selv! Hvorfor ikke starte med å ta en kikk på ’Forslag til hva enkeltmedlemmer i nettverket kan bidra med ‘ like nedenfor, og se om det er noen tiltak som kan settes i gang allerede i dag?


Side 9 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18