This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Malaria på nye jaktmarker: Klimaendringer og malaria. Torleif Markussen Lunde 1, 2, 3


, Ellen Viste 2 1 Senter for Internasjonal Helse,


Universitetet i Bergen 2


Universitetet i Bergen 3


Bergen


I følge WHO var det i 2008 247 millioner tilfeller av malaria, hvorav ca. en million forårsaket død. Afrikanske barn under 5 år utgjorde den største andelen av disse dødstallene. Dette hundreåret ventes det at temperaturen kommer til å stige 2,5-4,5 grader i tropiske strøk. I hvor stor grad klimaendringer har innvirkning på utbredelsen av malaria er mye diskutert, og FNs klimapanel (IPCC) siste rapport fra 2007 slår fast at klimaendringer kan ha innvirkning på malariamyggens leveområder, men at det er store usikkerheter knyttet til hvilke effekt dette har på mengden malariatilfeller siden forandringer i levekår, tilgang på sprøytemidler, helsetjenester og andre faktorer vil virke inn på dette.


I følge WHO var det i 2008 247 millioner tilfeller av malaria, hvorav ca. en million forårsaket død. Afrikanske barn under 5 år utgjorde den største andelen av disse dødstallene. Dette hundreåret ventes det at temperaturen kommer til å stige 2,5- 4,5 grader i tropiske strøk. I hvor stor grad klimaendringer har innvirkning på utbredelsen av malaria er mye diskutert, og FNs klimapanel (IPCC) siste rapport fra 2007 slår fast at klimaendringer kan ha innvirkning på malariamyggens leveområder, men at det er store usikkerheter knyttet til hvilke effekt dette har på mengden malariatilfeller siden forandringer i levekår, tilgang på sprøytemidler, helsetjenester og andre faktorer vil virke inn på dette.


Hvordan blir malaria overført? Malaria blir forårsaket av parasitter i familien Plasmodium. Foruten tilstedeværelse av parasitter, vil overførsel av sykdommen forutsette tre faktorer: myggen Anopheles, mennesker, og høy nok temperatur til at parasitten får tid til å utvikle seg i myggen. Når et menneske blir bitt av en allerede infisert mygg vil parasittene formere seg i leveren, for så å infisere de røde blodlegemene. Dette fører til feber, og i verste fall hjerneskade eller død.


Værets betydning For å forstå hvordan endringer i klimaet kan påvirke utbredelsen av malaria, er det viktig å forstå hvordan myggen og parasitten opplever slike endringer. Den mest alvorlige formen for malaria er Plasmodium falciparum. Denne varianten utvikler seg mest effektiv i lufttemperaturer mellom 25 til et par og tredve grader (figur 1). Dersom gjennomsnittstemperaturen er under 18-20 grader


vil parasitten ikke kunne utvikle seg et stadium hvor den er sykdomsbringende. Plasmodium vivax, en mindre alvorlig variant, trives ved noe lavere temperaturer.


Geofysisk Institutt, Bjerknessenteret, Bjerknessenteret, Universitetet i


og Asgeir Sorteberg 2


Figur 1: Figuren viser hvor lang tid to ulike malariaparasitter trenger i myggen, ved ulike temperaturer, for å utvikle seg til den sykdomsbringende varianten


Mens parasittens utvikling kun reguleres av temperatur, er myggens leveområder også begrenset av tilgjengelighet av vann. De tidlige stadiene av myggens liv, i form av egg og larver, foregår i vannpytter, elveleier og innsjøer. Her spiller temperatur en sentral rolle for å bestemme hvor fort larvene utvikler seg til voksne mygg. Generelt kan man si at høyere vanntemperatur betyr flere mygg på kortere tid.


Det finnes en rekke arter av Anopheles-mygg som fungerer som mellomvert for malaria. Hvor effektive smittespredere disse er avhenger av hvor ofte de trenger blod, om menneskeblod er den


Side 6 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18