This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Norsk nettverk for klima og helse: ledelse og organisasjonsstruktur


Norsk nettverk for klima og helse er et nettverk av personer og institusjoner som støtter opp under nettverkets formål. Nettverket koordineres av en gruppe som vil sende ut relevant informasjon til nettverkets medlemmer. Gruppen vil samle relevant informasjon med sikte å sende dette samlet som et nyhetsbrev om lag hver tredje måned.


Koordinatorgruppen for perioden november 2010 til desember 2011 består av:


Lars T. Fadnes, doktorgradsstipendiat, Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen (redaktør og koordinator), klimaoghelse@fadnes.net Unni Gopinathan, internasjonalt ansvarlig, Norsk medisinstudentforening (primæransvar: kontakt med studentgrupper innen helsefag), unni.gnathan@gmail.com Gunnar Kvåle, professor, Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen (primæransvar: Kontakt med forsknings- og utdanningsinstitusjoner), Gunnar.Kvale@cih.uib.no Britt Randem, overlege, Oslo Universitetssykehus, Avdeling for miljø- og yrkesmedisin, Ullevål (primæransvar: kontakt med helseinstitusjoner og helseforetak), Britt.Grethe.Randem@oslo-universitetssykehus.no Guro Steine Letting, kommuneoverlege i Fredrikstad kommune, gurosteine@gmail.com (primæransvar: kontakt med legeforeningen og andre organisasjoner for helsepersonell)


For innmelding, fyll ut følgende innmeldingsskjema: http://innmelding.klimaoghelse.com


For mer informasjon om nettverket, kikk på våre nettsider på www.klimaoghelse.com


Du kan også ta kontakt med koordinatorgruppa, eller sende en e-mail til: klimaoghelse@gmail.com


Side 5 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18