This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Du må ikke sove Lars Thore Fadnes, redaktør i Bærekraftig helse og forsker ved Senter for Internasjonal Helse


Tiden er inne. Vi må våkne. Eller som Britt Grethe Randem skriver i dette nummeret: Call for action – now! Helsearbeidere kan være med å forme framtiden. Vi kan være med å bidra til at vi får en framtid. Og det haster…


Tittelen er hentet fra Arnulf Øverland sitt dikt med samme navn [1]. Diktet er som skrevet for klimasaken, så la oss kikke på noen få strofer:


Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til meg, fjern som en underjordisk strøm - og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg? - Du må ikke sove! Du må ikke sove! Du må ikke tro, at du bare har drømt!


Du må ikke gå til ditt kjøpmannsskap og tenke på hva der gir vinning og tap! Du må ikke skylde på aker og fe og at du har mer enn nok med det!


Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der å glemme!


Per i dag er vi på helt feil kurs, noe man ser tydelig når man sammenligner årlig gjennomsnitt- stemperatur mot de årlige gjennomsnitts- temperaturene over en 125 års periode [2]. Ta en


kikk på temperaturendringene selv: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/a10_1881_1998_6fps.mov


Konklusjonen er slående: I første halvdel av forrige århundre var temperaturendringer preget av tilfeldig variasjon med dominans av kaldere temperaturer (blå-nyanser), mens man i siste halvdel av 1900- tallet og særlig rundt år 2000 ser temperaturer langt over gjennomsnittet (rød-nyanser over mesteparten av verden.)


Det er også vitenskapelig enighet om hovedårsaken er menneskelig påvirkning [3,4]. Høy temperatur- økning vil kunne få katastrofale konsekvenser både for menneskers helse, økonomi, så vel som artsmangfoldet. Skal vi hindre at temperatur-


endringa overgår 2 °C, haster det med å sette i gang gode tiltak. Dersom vi starter i 2011 med en årlig reduksjon i utslipp av klimagasser på 4 %, vil dette med to tredels sannsynlighet gjøre at vi kan unngå mer enn 2 ºC temperaturøkning. Venter vi derimot 10 år før vi reduserer, kreves det 9 % utslipps- reduksjon for å nå dette målet. Ved å handle tidlig kan vi med andre ord gjøre veien lettere.


Bærekraftig helse er et tidsskrift som vil belyse et aspekt som ofte glemmes i helsevesenet, nemlig at uten et bærekraftig klima, blir det ingen helse. Klima og helse er nært knyttet sammen, noe vi ser svært tydelig i flere av studiene som blir referert i dette nummeret. Vår menneskelige natur forsøker dessverre ofte å få oss til å ignorere det vi ikke liker. Som for eksempel å unngå atferdsendring, selv om vi innerst inne vet det er nødvendig. Eller som når vi tenker at når vi har gjort noe, har vi gjort nok. Er ikke det litt defensivt? Eller sagt med ordene til David Lloyd George: ’Vi må ikke være redd for å ta et stort skritt av og til. Man kommer ikke over avgrunnen i to korte hopp.’ Hvor langt må vi da hoppe? Det er faktisk satt gode estimater på hvor mye hver av oss må redusere våre karbon- fotavtrykk. Det virkelige spørsmålet er da, hva som er nok. Gunnar Kvåle kommer inn på dette i denne utgaven.


I denne utgaven viser også Torleif Markussen Lunde, Ellen Viste og Asgeir Sorteberg hvordan klimaendringer påvirker utbredelse av malaria. Vi får også se at både medisinerstudenter og Lege- foreningen har innsett viktigheten av klima, og leder an. Vi trenger med andre ord sjelden å gå alene på klimavandring.


Bærekraftig helse kommer til å gi deg klima og helserelatert påfyll hver tredje måned og vi tror du kan glede deg også til neste nummer. Tidsskriftet er ’open access’ som betyr at du kan dele artiklene med alle du skulle ønske uten bekymringer.


1 Arnulf Øverland: Du må ikke sove fra diktsamlingen Den røde front. 1937 http://www.barnasrett.no/Dikt/du_ma_ikke_sove.htm 2. NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS): GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP). http://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/a10_1881_1998_6fps.mov. 2010. 3. IPCC Core Writing Team, Pachauri RK, Reisinger A: Climate Change 2007: Synthesis Report. 2007. 4. The German Advisory Council on Global Change (WBGU): Climate change: Why 2°C? http://www.wbgu.de/wbgu_factsheet_2_en.html. WBGU, Berlin; 2009.


Side 2 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18