This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Deklarasjon om klima og helse fra Norsk forum for global


helseforskning Gunnar Kvåle, Senter for Internasjonal helse, UiB


Den 10. September 2010 vedtok styret i Norsk forum for global helseforskning en deklarasjon om klima og helse, se forumets hjemmeside (http://www.globalhealth.no) der deklarasjonen er publisert.


Forskerne i global helse uttrykker i deklarasjonen sin bekymring for helseskader på grunn av global oppvarming og etterlyser sterkere tiltak globalt og nasjonalt for å redusere klimautslippene så raskt at alvorlige helseskader kan forhindres. Norges regjering utfordres til å ta en ledelse i dette arbeidet og sørge for at store nok midler blir overført til


fattige land for å minske konsekvensene av klimaskadene og for å legge til rette for en bærekraftig utvikling gjennom satsing på alternative energikilder. Det etterlyses forskning for å fremskaffe bedre prediksjon av helseskader som kan forventes, også om den globale temperaturen skulle øke med mer enn 2 grader, noe som trolig vil vise at skadene i så fall vil bli så alvorlige at en slik temperatursting må forhindres. Helsearbeidere oppfordres til en bærekraftig livsstil ved å måle og ta steg for å redusere egne klimagassutslipp. Les hele deklarasjonen her:


http://folk.uib.no/lfa021/Klima%2520og%2520helse/Summaries%26Documents/Declaration_on_Climate_and_Health%255b1%255d.pdf


Side 17 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18