This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


La din mat være din medisin Lars Thore Fadnes, Senter for Internasjonal helse, UiB


‘La din mat være din medisin, og din medisin være din mat’ som Hippokrates uttalte. Det blir stadig mer kjent hvilken betydning mat har, og at valget av mat ikke er tilfeldig.


Å spise vegetarmat har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20% nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [1-2]. Leveutsiktene for vegetarianere ser også ut til å være bedre enn for de som spiser kjøtt.


I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet. I dag brukes 70% av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett [3]. Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18% av utslippet av drivhusgasser – som er mer enn transportsektoren.


Vegetarmat blir stadig viktigere for et økende antall mennesker. Det er mange som ser fordelene


vegetarmat byr på med tanke på helse, miljø, global matvaresituasjon og etisk behandling av dyr.


Å ha tilgang til mat er en menneskerett. Det bør også være en menneskerett å ha tilgang til et godt vegetar alternativ i alle sammenhenger, med de miljø- og helsemessige gevinstene det gir. Dessverre er tilbudet av vegetarmat i kantiner og på spisesteder ofte manglende eller av liten kvalitet, samtidig som det er stor uforutsigbarhet i tilbudet.


Hvorfor ikke etterspørre vegetarmat i kantinene, og prøve ut mer vegetarmat på hjemmebane. Vegetarmat er i seg selv et fullgodt kosthold – så lenge det er variert og gjennomtenkt. Boka Verdt å vite om vegetarmat av Vibeke Videm gir en ypperlig start for de som ønsker å god, sunn, fargerik og spennende mat [4].


Referanser: 1. Fraser GE: Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1607-1612. 2. Key TJ, Fraser GE, Thorogood M, Appleby PN, Beral V, Reeves G, Burr ML, Chang-Claude J, Frentzel- Beyme R, Kuzma JW, Mann J, McPherson K: Mortality in vegetarians and nonvegetarians: detailed findings from a collaborative analysis of 5 prospective studies. Am J Clin Nutr 1999, 70(3 Suppl):516-524. 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The Livestock EaDLI, Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, Castel V, Rosales M, de Haan C: Livestock's Long Shadow - Environmental Issues and Options. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),; 2006:407. 4. Videm V, Tonstad S: Verdt å vite om vegetarmat. Oslo: Dyade forl.; 2010. http://dyade.no/acem_sites/dyade_no/boeker/verdt_aa_vite_om_vegetarmat


Side 15 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18