This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Utvalgets medlemmer: - Gunnar Skipenes (leder/ i permisjon), Norsk forening for arbeidsmedisin


- Knut Erling Moksnes (fungerende leder), Norsk geriatrisk forening, Norsk indremedisinsk forening, Of


- Guro Steine Letting, Norsk samfunnsmedisinsk forening


- -


Lasse Pihlstrøm, Norsk nevrologisk forening, Ylf


Linda Nguyen, Norsk Medisinstudentforening


- Mette Bratt, Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi, Of


- Sekretær: Tatjana Razumova


Henvendelser: tatjana.razumova@legeforeningen.no


Følg Legeforeningens engasjement på utvalgets hjemmeside: http://www.legeforeningen.no/id/159737.0


Side 14 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18