This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


av papir og øke graden av resirkulering ved fakultetet i Oslo. Nmf har meldt seg inn i 10:10 kampanjen (en internasjonal bevegelse som handler om å kutte CO2


-utslippene med 10 % i løpet av


2010.) Og sist, men ikke minst, hva med sykehusene? De er uten tvil enorme energiforbrukere og avfallsprodusenter. Miljøorganisasjonen Zero utarbeidet i november 2009 et notat på dette, og i


Referanser:


1. Norsk medisinstudentforening. Politisk måldokument, 2010. www.medisinstudent.no/id/150380.0 (5.7. 2010)


2. Costello A, Abbas M, Allen A. Managing the health effects of climate change. Lancet 2009; 373: 1693– 1733.


3. Braaten K. Overrrakte klimaopprop til miljøvernministeren. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 68. 4. Zero. Fossil eller fornybar oppvarming av sykehus? Zero-notat, november 2009.


notatet viser de at det finnes et stort potensial å redusere gassutslipp fra norske sykehus ved å gå over fra fossil til fornybar oppvarming. I Storbritannia arbeider medisinstudentene med å påvirke miljøpolitikken til sine egne sykehus, og en slik påvirkning ønsker også vi å utøve.


Følg med på Klima=Helse i 2011!


Side 12 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18