This page contains a Flash digital edition of a book.
Bærekraftig helse nr 1 2010 – Norsk Nettverk for Klima og Helse


Forslag til hva enkeltmedlemmer i nettverket kan bidra med:


1. Søke informasjon og vitenskapelige fakta om klimaforandringene


o Det er store helsefordeler knyttet til å handle miljøansvarlig. Vi må handle nå.


2. Gi råd til pasienter og samfunnet forøvrig


o Bidra med formidling av kunnskap om helsekonsekvensene ved klimaendringer til befolkning og pasienter. Informere om gunstige helsevirkninger av reduserte klimagassutslipp.


3. Gå foran som et godt eksempel og minske belastningen på miljøet ved å


 Redusere eget energiforbruk


o Mindre forbruk av varer og tjenester, isolere husvegger, gulv og tak, slå av lys og elektriske apparater


 Redusere bilbruken og fly sjeldnere


o Gå og sykle mer og bruke offentlig framfor privat transport. Bruke en energiøkonomisk bil når absolutt nødvendig – fortrinnsvis el-bil, holde video-, tele- eller web konferanser når dette er mulig i stedet for å reise til møter. Dra på færre konferanser.


 Kjøpe mindre


o Kan det være noe av det vi omgir oss med som vi strengt tatt ikke trenger? Kan man reparere noe av det man har?


Kan det brukes igjen?


 Påvirke tilbudet av mat der du er


o Spise mindre kjøtt og spørre etter mat som er produsert lokalt. Mat som gir mindre CO2


utslipp


er også sunn. Drikke vann fra springen der det er mulig.


4. Sette klimaforandringer på dagsordenen


o I alle fora privat og på jobb. Eksempler: I møter, komiteer, profesjonelle nettverk.


5. Tenke globalt


o Våre personlige og nasjonale CO2


utslipp må være


rettferdige i global sammenheng. Klimatiltak må sikre bærekraftig utvikling ved tilstrekkelig finansiering av tiltak i lav- og mellominntektsland.


6. Støtte arbeidet for å stabilisere verdens befolkning


o Støtte skolegang, bedre helsetjenester og levekår og bedre tilgang til prevensjon globalt


7. Være med å påvirke


o Utnytte muligheter for å påvirke politikere og andre beslutnings- takere til å gjennomføre nødvendige klimatiltak.


o Bli med i Nettverk for klima og helse. Sammen er vi sterke!


Den enkelte i nettverket oppmuntres også til å på ulike måter å fremme formål og handlingsplanen for nettverket ved å delta i debatter i aviser og andre medier. Opptre gjerne som ”Medlem av Norsk nettverk for klima og helse”. Om det skrives noe på vegne av nettverket, må dette legges frem for styringsgruppen før det publiseres.


Side 10 av 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18