This page contains a Flash digital edition of a book.
Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in de zwemles ‘Hoe ga je er mee om?’


Zwemonderwijzers zien in hun bad steeds vaker kinderen tobben met de reguliere les als gevolg van ADHD, Autisme of Syndroom van Down. Omdat deze kinderen als gevolg van hun aandoening kampen met leer- en/of gedragsproblemen vragen ze om een speciale aanpak. De Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs (NBZ) heeft een vernieuwde cursus ontwikkeld om docenten kennis te laten maken met de verschillende vormen van leer- en gedragsproblemen binnen deze doelgroepen. Bijzonder is dat tijdens de lessen van deze vierdaagse cursus, die in april 2011 in Den Haag en Eindhoven start, ook praktijkervaring wordt opgedaan tijdens zwemlessen in het speciaal onderwijs.


Het tijdschrift J/M van 2010 meldt in een artikel over Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dat op dit moment ADHD de door kinderartsen meest gestelde diagnose is. “In Nederland zouden meer dan zestig- tot vijfenzestig duizend kinderen ADHD hebben. Dit komt neer op zo’n twee à drie op de honderd kinderen, dus gemiddeld eentje per klas.” Naast ADHD worden ook veelvuldig diverse vormen van autisme gediagnostiseerd als bijvoorbeeld PDD NOS of de stoornis van Asperger. In het verleden vonden kinderen met specifieke leer- en/ of gedragsproblemen hun weg in het speciaal onderwijs. Tegenwoordig gaan zij vaker naar het reguliere basisonderwijs. Dit betekent dat de zwemonderwijzer(es) ook steeds vaker kinderen met specifieke gedragsproblemen tegenkomt tijdens de reguliere zwemlessen.


32 Lees ZwembadBranche nu ook online: www.zwembadbranche.nl


Specialisatiecursus ‘Kinderen met Leer- en/ of Gedragsproblemen’ Een zwemonderwijzer heeft vaak niet dezelfde bagage als een docent binnen het speciaal onderwijs, waar minimaal een tweejarige beroepsopleiding wordt vereist. Van de zwemonderwijzer wordt verwacht dat ze met deze kinderen om kunnen gaan, wat niet altijd eenvoudig is. Het kunnen herkennen van de meest voorkomende aandoeningen helpt voor een deel. Belangrijker is hoe er mee om te gaan. Wat kan wel en wat beslist niet. Voor zwemonderwijzers die meer inzicht willen verkrijgen in deze specifieke doelgroepen en daarnaast ook een praktijkgerichte scholing willen, heeft NBZ haar bestaande specialisatiecursus ‘Kinderen met Leer- en/ of


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52