This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIU


şi ignoranţă nu vom ajunge niciodată la un asemenea echilibru.


Care sunt diferenţele dintre România și Grecia la acest capitol? Crede-mă, la acest capitol, România stă mai bine. Împăr- tăşim aceeaşi mentalitate greşită despre cum să tratăm clientul şi despre cum să prezentăm o proprietate, însă în România avem cadastru, carte funciară, mai multă fle- xibiliate vis-a-vis de parametri urbanistici şi mai multe avantaje. Aici mii de străini au obţinut autorizaţiile nece- sare pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare, pe când în Grecia sunt mult mai puţini. Grecia este avantajată la capitolul reşedinţe de vacanţă, faţă de România care are nevoie de un număr imens de noi locuinţe pentru urmă- toarele decenii.


Există speculaţii despre intenţia Greciei de a vinde insulele pe care le deţine, pentru a depăși criza economică. Este această o soluţie salvatoare? Când am citit despre acest subiect, am râs… Statul grec ar putea vinde câteva insule, însă este vorba des- pre zone nelocuite, a căror valoare scazută nu ar putea influenţa semnificativ situaţia. Media internaţională a făcut referire la insulele mari (Creta, Rodos, Corfu etc); însă, jurnaliştii chiar sunt atât de naivi încât să creadă aşa ceva? Aceste insule sunt portofoliu privat şi nu proprietatea statului. Aşadar, am putea vedea câte- va insule micuţe scoase la vânzare, dar câteva zeci de milioane de euro nu pot rezolva uriaşele probleme pe care le are Grecia în prezent. Mai mult, Grecia conti- nentală are destule proprietăţi clasa A care ar putea fi dezvoltate sau vândute şi care ar genera sute de mili- oane sau chiar miliarde de Euro (cum aceste propri- etăţi nu sunt foarte populare, jurnalisţii nu le aleg ca subiecte de presă).


Ne puteţi dezvălui câteva dintre măsurile anti-criză imple- mentate deja în cadrul companiei pe care o conduceţi? Am intuit venirea crizei încă de la sfârştul anului 2007, tocmai de aceea am început implementarea primelor măsuri la începutul lui 2008. Am redus di- mensiunea echipei, am simplificat procedura de con- trol, ne-am mutat într-un nou sediu, mai bun şi cu o chirie mult mai mică şi am reevaluat toate cheltuieli- le, tăind ce nu era necesar. De asemenea, am vândut toate echipamentele de care nu aveam nevoie, cole- gii mei chiar mă întrebau de ce vând o parte dintre PC-uri, maşini sau mobilier de birou. Lor le era greu


96 Luxury Styles


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150