This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIU


România imobiliară...


Ilias Papageorgiadis, CEO MORE Real Estate Services, se numără printre cei mai cunoscuţi consultanţi imobiliari din Româ- nia. Potrivit experienţei profesionale de 23 de ani, Ilias abordează domeniului investiţi- onal într-o manieră realistă și pertinentă. Cu toate că este o persoană ocupată, acesta a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări despre piaţa de profil din România și poziţionarea acesteia în con- textul crizei econonice generale.


De ce credeţi că se menţine blocajul din piaţa imobiliară? Cât timp va mai dura până când acest sector va fi complet revitalizat? Piaţa imobiliară autohtonă rămâne blocată pentru că oamenii refuză să privescă realitatea: prea mulţi pro- prietari aşteaptă, lună după lună, ca „naivii” investitori străini să se întoarcă şi să plătească preţuri enorme pen- tru diverse proprietăţi. Economia românească continuă să se contracte, fără a exista o strategie clară pentru vi- itor, aspectele legale care ar trebui „să guverneze” pia- ţa imobiliară sunt şi ele neclare, fapt pentru care mulţi potenţiali investitori renunţă. Există încă persoane cu mentalitate greşită, care încearcă să încheie tranzacţii fără a oferi cumpărătorului întregul adevăr. Nu ştiu sigur când se va produce revitalizarea completă a pieţei, însă sunt sigur că nu în 2011 şi, cel mai probabil, nici în 2012.


Cât de mult vor mai scădea preţurile și către ce va conduce acest lucru? Preţurile vor continua să scadă, însă diferenţiat, în func- ţie de segmentele pieţei imobiliare. Îţi voi da un exemplu: în sectorul industrial, am putea fi martorii unei creşteri a preţurilor pentru categoria limitată a proprietăţilor speci- ale. Cum sfârşitul lui 2010 şi tot anul 2011 vor fi perioade-


94 Luxury Styles


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150