This page contains a Flash digital edition of a book.
FLORI


Crinul: simbol divin și regal


Înflorește graţios și răspândește în jur un parfum dulce, nobil și puternic. Fiind cea mai veche floare cultivată de om, crinul apare ca simbol în toate perioadele evoluţiei civiliza- ţiei umane. Se cultivă de peste 3000 de ani și a fost asociat cu perfecţiunea, frumuseţea, sinceritatea, puritatea, speranţa și triumful.


C


rinul a fost subiectul numeroaselor legende care au circulat de-a lungul timpului prin toată lu- mea. În Antichitate, atât grecii, cât şi romanii fo-


loseau flori de crin împreună cu trandafiri şi crenguţe de laur pentru a încununa frunţile învingătorilor, dar fieca- re popor în parte şi-a creat propria sa legendă. La greci, floarea de crin era dedicată zeiţei Hera, soţia lui Zeus. Legenda spune că după ce s-a născut Hercules, copilul pe care Zeus l-a conceput cu muritoarea Alceme, acesta a dorit ca fiul său să fie înzestrat cu divinitate. În timp ce dormea, Zeus a pus copilul la sânul Herei pentru a-l alăpta, dar ea s-a trezit şi l-a aruncat furioasă. În acest timp a ţâşnit lapte matern de-a lungul cerurilor, formând Calea Lactee, în timp ce câteva picături au căzut pe Pă- mânt, răsărind pentru întâia oară crinii. O altă legen- dă, romană de această dată, vorbeşte despre crinul alb imaculat invidiat de zeiţa Venus. Considerat drept un rival al frumuseţii sale, Venus a încercat să-l mutileze fă- când sa-i crească un pistil enorm în mijlocul florii.


Între legendă și adevăr Dincolo de asocierea cu divinitatea, grecii şi romanii


plantau crini pentru ornamentarea grădinilor şi interi- oarelor, dar mai ales pentru tratamentele medicinale. Chiar dacă el era cultivat mai mult în Orient şi Europa, crinul a ajuns inclusiv pe continentul african, fiind foarte apreciat de vechii egipteni (hieroglifa care simboliza cri- nul reprezenta Egiptul). De altfel, primele aranjamente


72 Luxury Styles


florale cu crini au fost realizate în timpul celei de-a 18-a dinastie a Egiptului. Şi în Evul Mediu crinul a avut o semnificaţie importantă, în special pentru străvechea civilizaţie iudaică. Pe măsură ce creştinismul a căpătat amploare, crinul a devenit un simbol al castităţii, puri- tăţii şi virtuţii. Într-o veche legendă biblică se spune că florile de crin au răsărit din lacrimile Evei atunci când a fost alungată împreună cu Adam din Rai. Această floare a mai fost asociată cu Fecioara Maria ca simbol al purităţii, fiind întâlnită în multe picturi care o reprezintă. Cea mai mare importanţă a căpătat-o în istoria Franţei, crinul devenind un simbolul al regalităţii. Legenda fran ceză vorbeşte despre Clovis I, împăratul merovingian al fran- cilor, care s-a convertit la creştinism după ce a câştigat un război. În acel moment a apărut un înger care i-a lăsat un


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150