This page contains a Flash digital edition of a book.
cele de anul trecut. Însă, ca şi standard de viaţă, pe plan personal – şi este binecunoscut acest fapt – eu sunt un consumator de lux şi îmi place să trăiesc confortabil în luxul meu – ca şi clienţii mei.


În domeniul amenajărilor interioare, cum credeţi că va evo- lua piaţa? Au devenit produsele de lux mai accesibile odată cu instalarea crizei? Acest domeniu cunoaşte fluctuaţii în funcţie de tendin- ţele şi preocupările oamenilor într-o anumită perioadă a vieţii lor. Oamenii întotdeauna vor avea nevoie de o casă, pe care o vor amenaja în funcţie de un anumit concept


de desing interior. Pe de altă parte, producătorii se relan- sează în perioada de criză, apar produse noi, de calitate, mult mai atractive, iar numărul concurenţei creşte.


Ce este mai important într-o amenajare, designul unui pro- dus sau funcţionalitatea? În domeniul designului de interior, calitatea şi funcţio- nalitatea merg mâna în mână cu designul de obiect. Ast- fel, nu poţi avea o canapea semnată de un designer cele- bru, fără să te gândeşti cât de funcţională şi confortabilă este. Regula este valabilă la orice alt produs, care a fost creat pentru a da viaţă interiorului.


Luxury Styles 23


FOTO: Class/ ADV Comunication


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150