This page contains a Flash digital edition of a book.
produs care duce mai departe tradiţia culturală a poporu- lui nostru să fie înscris în rândul brandurilor adevărate ro- mâneşti. Credem că, spre deosebire de branduri care sunt dăunătoare sănătăţii - „magiunaşul cel voinic“- aşa cum îl alintăm noi, trebuia înscris în lista produselor 100% natura- le, alimente care fac cinste românilor. Păstrarea cu sfinţenie a reţetei originale ne-a adus şi recunoaşterea internaţiona- lă, un aspect important pentru gastronomia românească. Conştiinţa ne-a obligat să facem cunoscut tuturor acest tezaur al tradiţiei noastre, păstrat cu mare grijă atâţia ani .


Unde se vinde cel mai bine, la noi în ţară sau în Europa? Până în anul 2009 magiunul a fost vândut 98 % în Austria şi Germania sub formă vrac, la butoaie de câte 250 kg. Din anul 2009 de când am obţinut înscrierea Magiunului To- poloveni în registrul produselor tradiţionale cu denumire protejată, prima etapa pentru obţinerea Indicaţiei Geogra- fice Protejate la nivel european, am început comercializa- rea în România prin lanţurile de hiper şi supermarketuri. Acum încercăm exportul în Europa, în borcane, activitate comercială care mai reduce din profitul celor, pentru care vindeam în vrac. Credem că după obţinerea Indicaţiei Ge- ografice Protejate, europenii vor avea mai mare încredere în produsul nostru şi îl vor accepta mai uşor.


Este un produs 100% natural, cum se desfășoară fluxul tehno- logic astfel încât să-i păstraţi calităţile? Este o metoda specială? Procesul tehnologic este 100% natural deoarece prunele se procesează în condiţii menajante de temperatură şi în timpul procesului de producţie nu se foloseşte zahăr sau


conservanţi. Procesarea prunelor pentru obţinerea magiu- nului se realizează în fabrică mai bine decât în gospodăriile proprii unde prunele se fierbeau la foc direct. Ne găsim astfel în fata unui produs, printre puţinele care au acelaşi gust ca acasă, dar păstrează mai multe calităţi nutriţionale.


Cât de multă atenţie acordă autorităţile din România produ- selor tradiţionale românești? Sunt ele promovate la adevărata lor valoare? Cred că autorităţile noastre ar trebui să oblige hiper şi su- permarketurile să aplice legea prin care pe rafturi ar trebui să se găseasca minim 60% dintre produsele tradiţionale ale ţării în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru produsele tradiţionale poate ar trebui să fie obligate şi băncile comer- ciale să ofere servicii, dobânzi şi comisioane rentabile. În toate ţările civilizate, pentru asemenea produse alimentare care se dovedesc alimente funcţionale, adică nu conţin za- hăr adaugat sau sare, tva-ul este 0. Acest lucru face posibil ca un produs sa fie mult mai accesibil cumpărătorilor prin- tr-un preţ foarte bun. O iniţiativă economică în sprijinul produselor naturale de calitate face parte din grija statului pentru sănătatea oamenilor. Există persoane publice care ne-au vizitat fabrica şi au avut cuvinte de laudă la adre- sa produselor noastre şi a oamenilor de aici, aşteptăm cu mult interes transformarea vorbelor în fapte.


Luxury Styles 123


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150