This page contains a Flash digital edition of a book.
ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE


CILJI Zveze delovnih invalidov Slovenije:


• uveljavljanje človekovih pravic invalidov, • vključevanje invalidov v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, • nediskriminacija invalidov, • vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, • avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, • ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, • socialna pravičnost in enake možnosti invalidov.


ZVEZA DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE Dunajska cesta 101, Ljubljana Tel.: (01) 53-43-508; (01) 568-57-73 Fax: (01) 566-14-60 E-mail:zdis@siol.net, www.zveza-zdis.si


www.zveza-zdis.si


Page 1  |  Page 2