This page contains a Flash digital edition of a book.
7


Cambridge, Miasto w skrócie ... Nowa szkoła angielskiego


Anna Nadolna


Za nowatorskim programem na- uki języka angielskiego w Cam- bridge stoją Marta Bowen i Anna Szlachta – Ekiert, w pełni wykwa- lifikowane nauczycielki z wielolet- nim doświadczeniem w nauczaniu języka w Anglii. Tym, co wyróżnia ich system nauczania jest przy- gotowanie do praktycznego wy- korzystania języka angielskiego umożliwiające szybkie uzyskanie samodzielności językowej, która ułatwi swobodne funkcjonowa- nie w angielskiej rzeczywistości. Intensywny program składa się m.in. z bloków tematycznych ści- śle związanych z życiem codzien- nym, które ułatwią porozumie- wanie się w takich sytuacjach jak


Halloween i trick or treat


wizyta u lekarza, holiday bookings czy załatwienie podstawowych spraw urzędowych. Duży nacisk jest kładziony na rozbudowywa- nie słownictwa, przygotowanie


gramatyczno – konwersacyjne, rozumienie tekstu pisanego oraz rozwijanie umiejętności pisania. Zajęcia będą się odbywały w Klu- bie Polonia przy Chesterton Road.


Podróżujące sushi w Cambridge


Dobra wiadomość dla miłośni- ków smacznej i zdrowej kuchni japońskiej. Już na dniach zostanie otwarta nowa restauracja w cen- trum miasta Yo!Sushi specjalizu- jąca się w daniach podróżujących na taśmie przenośnika zgodnie z japońską koncepcją sushi baru ka- tien. Smakosze będą mogli wybie- rać przygotowywane na bieżąco i na ich oczach potrawy, wśród któ- rych daniem popisowym są m.in. Hairy Prawns czyli Włochate Kre- wetki, panierowane w cienkich nitkach ciasta i rzucone następnie na głęboki tłuszcz. Ceny oznacza- nych różnymi kolorami przysma- ków wahają się w granicach 1.70 – 5.00 GBP. Yo!Sushi ulokowane jest na rogu Petty Cury i Market Hill. Sushi można jeść palcami, ważne


jest jednak, aby spożywać całe ka- wałki naraz – niedozwolone jest pozostawianie nadgryzionego ka- wałka na talerzu. Do sushi zawsze podaje się sos sojowy do macza- nia, zielony japoński chrzan wasa- bi oraz marynowany imbir, który


spożywa się (w małych ilościach) pomiędzy różnymi rodzajami po- trawy dla oczyszczenia kubków smakowych. Z tego powodu odra- dza się także picie wody. Do sushi najczęściej podawana jest zielona herbata (często jest to hojicha).


Gandalf odwiedził Cambridge


Sir Ian McKellen odwiedził Com- berton Village College, by poroz- mawiać z uczniami o swoim życiu, teatrze oraz fundacji Stonewall zajmującej się problemem ho- mofobicznych zachowań wśród młodzieży szkolnej. McKellen, bę- dący współzałożycielem tej fun- dacji, chciał uświadomić powagę problemu, jakim są uprzedzenia rówieśników wobec uczniów o odmiennej orientacji seksualnej często prowadzące do nękania i fizycznej przemocy. Sir Ian McKel- len, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego i jeden z najbardziej uznanych na świecie aktorów, zdobył globalną sympatię widzów wcielając się w postać Gandalfa w filmowej trylogii Petera Jacksona „Władca Pierścieni”. Gandalf (Elf


W nadchodzącą niedzielę (31.X) będzie miał miejsce niezwykły, wieczorny spektakl jaki co roku fundują mieszkańcom dzieci. Poprzebierane za duchy, czarow- nice i wszelkiej maści potwory chodzą od drzwi do drzwi i zbie- rają cukierki strasząc dorosłych charakterystycznym ultimatum jakim jest trick or treat czyli cu-


kierek albo psikus. Warunkiem nawiedzenia przez dzieci do- mostwa jest jego odpowiednie przystrojenie – wydrążone dynie, pajęczyny i kościotrupy stanowią idealną zachętę dla poszukiwa- czy łakoci. Obchodzone hucznie w krajach anglosaskich, Hallo- ween stopniowo zadomawia się również w Polsce.


Różdżki), zwany także Mithrandi- rem, czyli Szarym Pielgrzymem, był jednym z Majarów (pomniej- szych Ainurów, którzy pomagali Valarom w kształtowaniu oblicza Ardy) o imieniu Olórin. Uchodził za najmądrzejszego wśród innych


Majarów mieszkających w Vali- norze, przebywał często w domu Lorien (nazwa ogrodu i siedziba Valara (Irma), wiele wędrował i nierzadko odwiedzał dom Nienny (jednej z Valier, pani współczucia, smutku i żałoby) .


ENASCAddmm_ppp.indd 7


2010-10-29 09:59:06


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32