This page contains a Flash digital edition of a book.
5 CAMBRIDGESHIRE Edukacja polskich dzieci w angielskiej szkole ? Przykład wyrwany z kontekstu, ale prawdziwy.


13 milionów dziennie na ... edukację.


Wielka Brytania wydaje codziennie 13 milionów funtów na edukację dzieci imigrantów.


Cambridgeshire to popularny region kraju, w którym najchętniej


osiadają się


emigranci, dlatego zapytano dyrektorów szkół o faktyczne koszty edukacji. Ian Erskine dyrektor szkoły podstawowej w Peterborough odniósł się do tego pytania potwierdzając, iż


dzieci imigrantów


faktycznie mają wpływ na finanse edukacji. Wskazywał również na brak poprawnej komunikacji z rodzicami. Do jego szkoły uczęszczają dzieci 30 narodowości. Natomiast Clare Blair przewodnicząca Orchard Community Primary School w Cambridge, gdzie do szkół chodzą dzieci 24 narodowości zaprzecza temu, że z tego względu jej szkoła ponosi dodatkowe koszty. Zapewnia,


że szkoły są przygotowane do radzenia sobie z migracją ludności i wszystkie dzieci mają dostęp do zrównoważonej i sprawiedliwej edukacji. Migrationwatch uważa, że koszty kształcenia dzieci imigrantów szybują w górę. 13 milionów funtów dziennie - na tyle Migrationwatch wyceniło w raporcie opublikowanym w październiku koszt edukacji dzieci imigrantów. Skąd ta liczba? Obliczona została liczba dzieci imigrantów z oficjalnych statystyk i pomnożona przez średni koszt miejsca w szkole. Sir Andrew Green, przewodniczący Migrationwatch mówi, że ogromny wzrost migracji w ostatnich latach powoduje nadmierne obciążenie usług publicznych. Raport BBC Look East opublikowany w sierpniu tego roku przedstawia, że populacja we wschodniej części Anglii ma wzrosnąć o 10% do roku 2018. East Cambridgeshire


wykres po lewej: Polacy zatrudnieni w UK, lata 2003-2010


wykres po prawej: Polacy mieszkający w UK 2001-2009


Polacy w Wielkiej Brytanii http://www.statistics.gov.uk/ Ponad pół miliona Polaków


Na Wyspach Brytyjskich najwięcej jest oczywiście Brytyjczyków. A potem są przyjezdni. Najpierw Hindusi, a zaraz potem - my Polacy! Według najnowszych danych ogłoszonych przez brytyjski urząd statystyczny Polacy są drugą co do liczby mniejszością


narodową. Na pierwszym miejscu są Hindusi. W dorocznym Annual Population Survey podaje się, że w Zjednoczonym Królestwie jest nas 520 tys. Raport podaje także, że jedna piąta Polaków przebywających na Wyspach mieszka w Londynie. W ten sposób jesteśmy także


czwartą mniejszością w stolicy. Także nasza sytuacja na rynku pracy powinna budzić satysfakcję. Pracę ma aż 80,3 proc. Polaków w wieku produkcyjnym, co stanowi bardzo dobry wynik na tle ogółu mieszkańców Wielkiej Brytanii, dla którego ta liczba wynosi 70,5 proc.


jest regionem szczególnie podkreślonym w raporcie, ponieważ prognozowany jest tu jeszcze większy wzrost populacji, aż 16%. Migrationwatch uważa, że do 2015 roku konieczne będzie stworzenie pół miliona nowych miejsc w szkołach, ze względu na imigrantów. Ian Erskine dyrektor szkoły Fulbridge Primary School w Peterborough powiedział, że imigranci przyczynili się do braku miejsc w jego szkole. Peterborough City Council szuka nowatorskich rozwiązań w systemie komputerowym, ponieważ zapewnienie tak wielu tłumaczy w tak wielu językach jest bardzo kosztowne. Ian Erskin w swojej szkole znalazł pewne rozwiązanie. Pyta dzieci, czy chciały by być asystentami językowymi ucznia tej samej narodowości. Dzieci chętnie pomagają innym uczniom oraz tłumaczą co mówią rodzice.


JO


2,80 metra bieżącego ... za dobre wyniki


Konsternacja i zdziwienie, a po chwili mieszany uśmiech i pomy- sły co do tego - do czego wykorzy- stać można prezent. Co wprawiło w osłupienie rodziców jednej ze szkół w Cambridge? Otóż było to wynikiem wspaniałomyślnosci grona pedagogicznego, ktre po- stanowio wynagrodzić uczniów skakankami. Pomysłu i przedmio- tu (z wyjatkiem chłopcó, którzy boksu nie cwicza) nie powoduje żadnych nadzwyczajnych reakcji. Natomiast to co nazwano ska- kanką (jumped) do złudzenia przypomina linkę żeglarską ciętą


z metra. Końcówki sznura po od- cięciu zabezpieczono przed utra- tą spójności - przypalając czy też nadtapiając postrzępione włókna czymś gorącym (żeglarze robią to zapalniczką). Na kolorowej lince nie ma rączki, a dzieci pytają „co to jest”? Tak więc odpowiadamy - że jest to nagroda za dobre wyniki w nauce i frekwencję. W ślad za na- uczycielami chcielibyśmy dołaczyć się do gratulacji a dla dzieciaków, które chciały by przypadkiem zgłębić więdze praktyczn z zakre- su wiązania wężłów żeglarskich prezentujemy kilka porad poniżej.


ENASCAddmm_ppp.indd 5


2010-10-29 01:44:35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32