This page contains a Flash digital edition of a book.
25 kartka z kalendarza


29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.


ADAM ANDRZEJKO Korupcja zżera światowy futbol?


Prowokacja dziennikarzy Sunday Times, którzy podając się za lob- bystów nakłonili do rozmowy Michela Zen-Ruffinena, byłego se- kretarzem FIFA ujawniła wierzchołek korupcyjnej góry lodowej w międzynarodowej federacji piłkarskiej. Wyrzucony z FIFA w 2002 roku sekretarz federacji w rozmowie z dziennikarzami podającymi się za lobbystów, zadeklarował, że czterech z 24 członków Komitetu Wykonawczego FIFA jest podatnych na korupcję. Komitet Wykonaw- czy zadecyduje m.in. o tym kto zostanie gospodarzem kolejnych mi- strzostw świata. The Guardian, 25 październik 2010


WikiLeaks o Brytyjczykach


W świetle przecieków WikiLeaks praktyki okupacyjnej armii brytyj- skiej wobec zatrzymanych Irakijczyków wymagają dochodzenia są- dowego - napisał brytyjski prawnik Jim Duffy z organizacji Prawnicy Interesu Publicznego w poniedziałkowym „Guardianie”. - Dla Pentagonu rewelacje WikiLeaks są druzgocące, dokumentują w najdrobniejszych szczegółach obojętny stosunek do życia irackich cywilów. Brytyjczyków powinny skłonić do ważnych pytań o to, co ich personel wojskowy wiedział o znęcaniu się nad Irakijczykami - uważa Duffy. Z przecieków WikiLeaks wynika, że brytyjscy wojsko- wi przekazywali zatrzymanych irackich cywilów irackim władzom bezpieczeństwa, mimo wyraźnych sygnałów, iż wiele irackich poste- runków policyjnych było faktycznie izbami tortur, gdzie bezkarnie znęcano się nad ludźmi - przekonuje adwokat. The Guardian, 25 październik 2010


Unia odporna na realia


Kryzys przychodzi do nas z opóźnieniem, ale jego skutki będą tak dramatyczne jak na Węgrzech, twierdzi na łamach „Pol- ski The Times” Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. - Wydaje mi się, że my absolutnie idziemy w stronę scenariu- sza argentyńskiego, a już na pewno węgierskiego. Sądzę, że co najgorsze w naszej gospodarce, jest jeszcze przed nami. Kryzys przychodzi do nas z opóźnieniem, ale jego skutki będą nie mniej dramatyczne niż na Węgrzech czy w Grecji - mówi Szewczak. Polska The Times, 28 październik 2010


Polska też zbankrutuje?


Znane nazwiska mniej znanych kandydatów coraz czę- ściej mylą wyborców - akcentuje „Dziennik Polski”. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w całym kraju zarejestrowano aż 75 kandydatów o nazwisku Kaczyński. Wśród nich jest dwóch Jarosławów Kaczyńskich i do tego obaj kandydują do Rady Miasta Warszawy. Wśród zarejestrowanych kandydatów jest też 54 Komorowskich, ale żaden o imieniu Bronisław. Wśród 22 kandydatów noszących nazwisko Ziobro, także nie ma Zbi- gniewa, podobnie jak w gronie pięciu Tusków - nie ma Donalda. Żaden z trzech kandydatów Palikotów nie nosi imienia Janusz. Dziennik Polski, 27 październik 2010


Ilu Tusków chce być radnymi Tajemnica dziennikarska


Brytyjski premier David Cameron powiedział, że Unia Europejska „jest odporna na realia”, jeśli domaga się zwyżki unijnego budżetu w okresie, gdy rządy państw członkowskich muszą dokonywać głębo- kich cięć wydatków. W wywiadzie dla sobotniego „Daily Mail” zapowiedział, że na naj- bliższym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli (28-29 bm.) sprzeci- wi się przegłosowanej przez Parlament Europejski zwyżce unijnego budżetu o blisko 6 proc. (ok. 7 mld euro) w 2011 r. Daily Mail, 23 październik 2010


Polacy znów wyjeżdżają za chlebem na Wyspy


Inwigilowanie billingów dziennikarzy to łamanie pra- wa, a tajemnica dziennikarska jest rzeczą świętą - po- wiedział w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Kazi- mierz Olejnik, były zastępca prokuratora generalnego. Jego zdaniem, po 1989 r. nie zostały uporządkowane przepisy do- tyczące pracy operacyjnej służb specjalnych, które w dużym stop- niu są z epoki PRL. Kontrola billingów w ogóle nie jest uregulowa- na. - Wszystkie działania, które ingerują w konstytucyjne swobody, mogą mieć miejsce tylko w ściśle określonych zapisanych w usta- wie sytuacjach. I tylko pod kontrolą sądu - powiedział Olejnik. Gazeta Wyborcza, 22 październik 2010


Rodzinne listy wyborcze


Święta * imieniny obchodzą: Dalia, Dalimir, Donat, Ermelinda, Euzebia, Felicjan, Franci- szek, Ida, Lubgost, Mak- symilian, Narcyz, Serafin, Teodor, Walenty, Walentyn, Wioletta, Zenobiusz i Żeli- bor.


Wydarzenia w Polsce [edy- tuj] * 1909 – Powstało Tatrzań- skie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. * 1956 – Premiera filmu Ni- kodem Dyzma. * 2000 – Z Aresztu Śledcze- go w Wadowicach uciekł gangster Ryszard Niemczyk. * 2004 – Otwarto Most Ty- siąclecia we Wrocławiu. * 2008 – Upadek zakładów Jelcz.


Wydarzenia na świecie * 1945 – USA: pojawiły się w sprzedaży pierwsze dłu- gopisy. * 1959 – Ukazał się pierw- szy komiks z przygodami Asterixa. * 1966 – USA: założono Na- rodową Organizację Kobiet. * 1998 – Göteborg: 63 oso- by zginęły, a 213 zostało rannych w pożarze klubu nocnego. * 2008 – Diego Maradona został selekcjonerem repre- zentacji Argentyny w piłce nożnej.


Ponad 551 tysięcy pracowników z Polski i Europy Wschodniej pracu- je na Wyspach Brytyjskich. Liczba obcokrajowców zatrudnionych na Wyspach jest dziś najwyższa w historii. W podnoszącej się z kryzysu Wielkiej Brytanii pracuje dziś ponad 2.4 mln nie-Brytyjczyków. To stały trend od czasu akcesji Polski i innych krajów do UE w 2003 roku. Siedem lat temu, przed przyłączeniem nowych krajów do Unii, na Wyspach pracowało niecałe 1,4 mln obco- krajowców. Jednocześnie o setki tysięcy spadło zatrudnienie samych Brytyjczyków. Daily Mail, 19 październik 2010


Na samorządowych listach wyborczych roi się od żon, mężów, braci, sióstr i dzieci znanych polityków - ustaliła „Rzeczpospoli- ta”. Gazeta podaje liczne przykłady. W Szczecinie do rady miejskiej startują Marcin Napieralski i Pa- weł Juras - brat i szwagier szefa SLD Grzegorza Napieralskiego. W Krakowie o mandat radnego po raz kolejny ubiegać się będzie Jerzy Fedorowicz, syn posła PO Jerzego Fedorowicza. Platforma wystawia też Grzegorza Lipca, męża posłanki Katarzyny Matu- sik-Lipiec. We Wrocławiu tradycyjnie - tym razem do sejmiku wojewódz- twa - startuje Barbara Zdrojewska, żona Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury. Radnym miejskim chce też zostać Przemysław Czarnecki, syn europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. W Gdań- sku o mandat radnego miejskiego ubiega się mąż posłanki PO Agnieszki Pomaskiej Maciej Krupa oraz brat posła PiS Andrzeja Jaworskiego - Paweł. Rzeczpospolita, 19 październik 2010


Urodzili się * 1947 – Jerzy Fedorowicz, polski aktor, reżyser teatral- ny, polityk, poseł na Sejm RP * 1954 – Stanisław Banaś, polski aktor, reżyser teatral- ny * 1970 – Edwin van der Sar, holenderski piłkarz, bram- karz, reprezentant Holandii * 1981 – Amanda Beard, amerykańska pływaczka, mistrzyni olimpijska


Zmarli * 1618 – Sir Walter Raleigh, angielski żeglarz, odkrywca (ur. ok. 1554) * 1946 – Paweł Hulka-La- skowski, polski pisarz, tłu- macz (ur. 1881) * 1978 – Edward Sznajder, polski polityk, minister handlu wewnętrznego (ur. 1920)


ENASCAddmm_ppp.indd 25


2010-10-29 02:22:27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32