This page contains a Flash digital edition of a book.
23 H O R O S K O P


Baran: Ten tydzień nie będzie cza- sem, gdy wszystko idzie jak z płatka i bez wielkiego wysiłku spełniają się wszystkie marzenia. Tym razem trze- ba będzie działać i iść za ciosem. Jeśli podjęliście jakiekolwiek próby zmian w sferze uczuć, spraw zawodowych lub biznesu, to nie pozostaje nic inne- go, tylko ruch do przodu. Nie podejmo- wanie działań przyczyni się do wasze- go dyskomfortu psychicznego, a nawet do straty, tego co macie.


Lew: To dobry czas, dla osób podejmu- jących nowe wyzwania. Możecie prze- prowadzać trudne negocjacje lub po- prosić szefa o podwyżkę. Pozytywy też dla tych, którzy oczekują potomstwa. Właśnie w tym czasie możliwe będzie poczęcie dziecka, załatwienie doku- mentów adopcyjnych lub szczęśliwy poród. Być może w tym czasie czekają was imprezy rodzinne, jak chrzciny, wesela, parapetówki lub inne przyjem- ne imprezy okolicznościowe.


Strzelec: Najbliższy tydzień zapowia- da się spokojnie i dość bezproblemo- wo. Niewykluczona nuda i stagnacja. Nie będzie to dobry czas na zała- twianie spraw, podpisywanie umów, czy rozpoczynanie czegoś nowego. Jednym słowem, lepiej uzbroić się w cierpliwość. Jest to jednak wspaniały czas na odpoczynek, zaplanowaniem wyjazdu, zregenerowanie organizmu lub spędzenie czasu z rodziną.


Byk: Najbliższy czas może być dość przyjazny. Niewykluczone, że zagro- żenie ze strony otoczenia nie powinny was dotyczyć. Możliwe ułożenie sto- sunków międzyludzkich, zażegnanie konfliktów i wygaśnięcie sporów, na dodatek wszystko powinno przebie- gać harmonijnie i bezproblemowo. Prawdopodobnie spotkacie sporo cie- kawych osób, z którymi być może na- wiążecie nici przyjaźni.


Panna: W tygodniu całkowita zmiana otoczenia przyczyni się zapewne do nowego spojrzenia na rzeczywistość i do zmian wewnętrznych, które w efekcie korzystnie wpłyną na dalszy rozwój sytuacji. Nadszedł dobry czas na zmianę, zamianę, kupno, remont lub budowę nowego mieszkania. Nie- wykluczone, że skończycie tez teraz długie, pracochłonne i kosztowne re- monty oraz budowy i wprowadzicie się wreszcie do upragnionego własnego gniazdka.


Koziorożec: W tym tygodniu słuchaj swojej intuicji, ona najlepiej ci podpo- wie. Najbliższy czas może być trudny i niezbyt sprzyjający do załatwiania spraw urzędowych, prawnych, szu- kania jakichkolwiek rozwiązań. Z sukcesem może być trochę trudno, ponieważ możecie działać pod wpły- wem stresu i emocji. To źli doradcy i możecie napytać sobie przysłowiowej biedy.


Bliźnięta: Ten tydzień nie będzie nie- zwykłym i przebojowym czasem. Niewykluczone, że zamanifestuje się ograniczeniami i opóźnieniami w zała- twianiu ważnych spraw. A to w efekcie może nastroić cię refleksyjnie i tym sa- mym zwrócisz większą uwagę na swój świat wewnętrzny. W miłości może pojawić się pierwsza iskra poważnego związku, flirt, pragnienie związane z pierwsza chwilą znajomości.


Waga: Tydzień przyniesie sporo no- wych możliwości i związanych z nimi zmian. Pewna grupa z was otrzyma nowe propozycje pracy lub przeniesie- nia w obrębie danego zakładu pracy. Możliwe też zawarcie nowych porozu- mień, nowych układów biznesowych, zawodowych lub finansowych. Te Wagi, które marzą o miłości będą miały okazję do poznania kogoś nowego.


Wodnik: Ten tydzień przyniesie dużo dobrego w sferze uczuć, biznesu lub spraw zawodowych. Ci, którzy czekają na rozstrzygnięcia spraw urzędowych lub prawnych, powinni otrzymać do- bre wiadomości. Jednym słowem mo- żecie spodziewać się dokończenia i uwolnienia się od trudności. Możliwe, że otrzymacie alimenty lub wyzwole- nie się z trudnych relacji partnerskich.


Rak: Początek tego tygodnia uspokoi i uładzi wasza rzeczywistość. Możli- we, że ktoś życzliwy i mający solidne podstawy wstawi się za wami i wyga- si konflikt, zaistniały na płaszczyźnie spraw zawodowych lub finansowych. To wspaniały czas, dla osób czekają- cych na powrót ukochanej osoby, lub zaginionego zwierzęcia. Natomiast ci, którzy mają kłopoty finansowe mogą liczyć na niezwykłe wprost rozwią- zania. Ratunek pojawi się z najmniej oczekiwanej strony.


Skorpion: Dla większości z was ten tydzień zapowiada się spokojnie i sto- sunkowo owocnie . Ogólnie to czas zbierania plonów. Możliwe, że zostaną zakończone trudne rozmowy i ugody. Przy czym niekoniecznie poczujecie się zwycięzcami, szale będą raczej wyrów- nane i będzie można mówić o remisie lub kompromisie. Niemniej jednak i tak powinniście być zadowoleni, raczej obejdzie się bez zaciskania pięści. Le- piej dążyć do zgody, niż wybierać się na dość niepewną wojnę.


Ryby: Najbliższy czas zapowiada się dość spokojnie, nudno. Możliwe, że wszystkie sprawy urzędowe, zawodo- we, biznesowe, uczuciowe lub finanso- we mogą ulec zawieszeniu. Jeśli czeka- cie na jakiś konkretne rozwiązania, to należałoby uzbroić się w cierpliwość i zająć się czymś innym. Najlepszym za- jęciem będzie wypoczynek, odłożenie wszystkiego na później. Za to dobrze byłoby zając się sprawami domowymi, jak generalne porządki lub poszukanie nowych mebli do mieszkania.


ENASCAddmm_ppp.indd 23


2010-10-29 02:23:45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32