This page contains a Flash digital edition of a book.
22


www.naszestrony-cambs.co.uk


Kultura i rozrywka Jolka


... z wykształcenia filolog, z zawodu - nauczyciel języków obcych, z po- trzeby ducha - literat, z zamiłowania - szaradzista. Twierdzi, że można


skończyć 65 lat i wciąż mieć świadomość, że życie się właśnie zaczyna!... Ryszard Gomółka


Ryszard Gomółka


Z POLETKA PANA CHOCHLIKA W 8. numerze „Naszych Stron“ ukazała się garść moich fraszek i limeryków, poprzedzona krótkim artykulikiem pt. „Limeryki? Co to takiego?“ Tekst ten kończył się zdaniem: „Spośród polskich twórców limeryków nale- ży wymienić Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka i największą wielbicielkę tego gatunku poezji – noblistkę Wisławę Szymborską.“ Bezpośrednio po nim wydru- kowano fraszkę pt. „Notatka z kampanii Jarosława K.“ Takie zestawienie stało się przyczyną dwóch nieporozu- mień. Po pierwsze – sugerowałoby, że „Notatka z kam- panii...“ jest limerykiem (co nie jest prawdą!), po dru- gie – powodowałoby przekonanie PT Czytelników, że autorką tej fraszki jest Wisława Szymborska. Naprawdę zaś wspomniana fraszka wyszła spod pióra niżej podpi- sanego, który tę sytuację puentuje limerykiem:


Gość, co w Cambridge „Nasze Strony“ dzierży, pomajstrował przy autorstwie wierszy i zestawił beztrosko


wiersz Gomółki z Szymborską, przez co teraz chce Nobla ten pierwszy.


R. Gomółka


W diagramie ujawniono wszystkie litery D, K, Z. Litery w oznaczonym rzędzie utworzą pierwszą część rozwiązania – angielski idiom, którego polski odpowiednik powstanie po uszeregowaniu liter, znajdu- jących się w polach oznaczonych cyframi. Objaśnienia podano w kolejności przypadkowej. - absztyfikant, konkurent, zalotnik


- wers albo listwa z podziałką - zjednoczenie kilku samodzielnych przedsiębiorstw


- wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim - czynele lub „argumenty“ w kłótni małżeńskiej - słomiany ma lepiej niż prawdziwy - Andrzej (1922-2000), światowej sławy baryton, solista Teatru Wielkiego w Warszawie i Opery Śląskiej w Bytomiu - August (1841-1919), malarz i rzeźbiarz francuski, jeden z głównych reprezentatntów impresjonizmu („Śniadanie wioślarzy“, „Sąd Parysa“) - popularny model seata - pociąg z wojskiem - angielska zapowiedź, zadatek - guz, efekt trzeciego okresu syfilisu - powiew - Dame Iris – angielska pisarka („Czas aniołów“); Rupert – wydawca, magnat prasowy, właściciel „The Sun“, „The Times“, „New York Post“


- składający propozycję - małopolskie miasto


powiatowe, kolebka przemysłu naftowego


- młode drapieżnego ssaka, uwiecznionego przez Leonarda da Vinci na portrecie Cecylii Gallerani, znanym jako „Dama z ..................“, znajdującym się w Muzeum Czartoryskich - w średniowieczu – zawody rycerskie, dziś – sportowe - fulmar, ptak morski z rodziny burzyków


- pojazd, środek lokomocji dla Anglika


- pełzakowica - Adam, piłkarz, b.


reprezentant Polski, później szkoleniowiec Wisły Kraków - manewr pilotażowy, ślizg - rozmiar, wielkość, kształt - w XIII-XV w. francuska jednogłosowa pieśń refrenowa (anagram słów udo rena) - Góry Przewalskiego - odmiana klasycyzmu francuskiego z pocz. XIX w., styl cesarstwa


- instrumenty ludowe, piszczałki podobne do oboju, odmiana szałamai


- zarzuca je dziecko na szyję mamy


- imię Hańskiej, żony H. Balzaca - dla Anglika – homeland, dla Niemca – Vaterland, dla Rosjanina - ................. - zahamowanie ruchu swobodnie poruszających się organizmów, reakcja na bezkierunkowy bodziec - zmarzłości soplowe, przymarznięte do gałęzi, zwieszające się zwały śniegowe


NAGRODA


Nagrodą za poprawne rozwiąza- nie krzyżówki jest kubek z logo tygodnika Nasze Strony, z limi- towanej edycji. Prosimy o nadsyłanie rozwiązania na adres:


info.naszestrony@gmail.com. Nagrodę otrzymają pierwsze trzy osoby, które najszybciej prześlą prawidłowe rozwiązanie.


ENASCAddmm_ppp.indd 22


2010-10-29 02:24:21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32