This page contains a Flash digital edition of a book.
2


www.naszestrony-cambs.co.uk


1 Listopad 2010 r. Święto Zmarłych


Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezależnie od tego, w co wierzymy - odwiedźmy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób. Jeśli ich groby są daleko, zapalmy świecę pamięci tam, gdzie nigdy nie wygaśnie. W sercu ...


Drodzy czytelnicy kolejny nu- mer gazety już do nabycia w punktach sprzedaży. I jak za- wsze chcemy dostarczyć Pań- stwu świeżych informacji, cie- kawych artykułów. Przed nami Święto Wszystkich Świętych, a zarazem zmiana czasu na zimowy (sobota 30 paździer- nik)


zyskujemy godzinę więcej, może niekoniecznie na spa-


nie, może właśnie na ciekawą lekturę naszej i waszej gazety? Spotkania z ciekawymi ludź- mi, którzy mieszkają gdzieś obok, wiadomości z sąsiednich miast, spojrzenie naszych re- daktorów na nasze codzienne sprawy - to wszystko na wycią- gniecie ręki, zatem zapraszam po nowy numer życząc Pań- stwu miłej lektury Jeśli natomiast chcecie podzie- lić się z nami Waszymi opinia- mi, może drzemie w was talent dziennikarski zapraszamy do naszego redakcyjnego grona do współtworzenia naszego dwutygodnika by był lepszy, ciekawszy by było w nim do- kładnie - to co chcecie zoba- czyć i przeczytać.


Redakcja


Nasze Strony - Polishword Andrzej Gąsienica


Przygotowywanie gazety z każdym numerem - wydawa- łoby się - powinno być łatwiej- sze. Tak jednak nie jest. Gdzie szukać zatem odpowiedzi - dlaczego? Można by zacząć do tego, że mamy jesień. Ponadto zbliża się zima. Obie pory roku są mało pozytywne, więc i do nadzwyczajnej radości i we- rwy nieco nam daleko. To co odkryliśmy do tej pory - setki Polaków spragnionych wie- dzy o swojej okolicy - naszych czytelników - dzięki naszym dziennikarskim i reporter- skim wędrówkom wydaje się po woli układać do snu zimo- wego. Gdybyśmy tylko mogli to z chęcią do każdego egzem- plarza dodałbym poduszkę, albo chociaż mały kocyk by zimę tę każdy mógł wygodnie i przyjemnie przespać. Ale z racji, że już nie raz ocierałem się na tej stronie o skandali- ki tłumacząc co widziałem mniej lub bardziej zawile ... to tym razem zmienię tę formu- łę i bez ogródek KRZYKNĘ - obudź się Polsko na wygnaniu! Nie śpij Janek! Nie śpij Kryśka!


Do czego pije spytacie? Wydaje mi się, że do tego co się dooko- ła dzieje. A mianowicie nic. Z przytoczonych w tym numerze statystyk wynika, że mieszka nas to całkiem sporo, a efek- tów za bardzo nie ma. Omijają nas imprezy kulturalne, które niczym karuzela jeżdżą sobie po całej Anglii. A to wystawa, a to kabarety, a to „to” i „siam- to”. Czyżby nie ma na „to” kasy? Ano tak chyba właśnie jest. Urzędom obcinają budżety, pracownicy wychodzą na uli- cę - to prawda. Ale czy my mu- simy się chować po domach?


wydawca


Adam Andrzejko Newsbridge


Wiadomości z Sobotniej Szkoły w Bedford - SPROSTOWANIE Informujemy, że w dniu 06/11/2010 oficjalnie rozpoczynają się zajęcia lekcyjne w Polskiej Sobotniej Szkole w Bedford. W poprzednim wydaniu gazety podaliśmy omyłkowo nie właściwą datę, za co przepraszamy naszych czytelników. Więcej informacji na tema szkoły można uzyskać w siedzibie PBIC Redakcja Nasze Strony- Polishword


NASZE STRONY


POLISH LOCAL TWOWEEKLY NEWSPAPER FOR CAMBRIDGESHIRE & BEDFORDSHIRE ISSN 2043-8540


Wydawca Newsbridge


Redaktor/Editor Adam Andrzejko


075 780 113 18


dział reklamy Krzysztof SzczepaniAk 077 951 485 65


Maria Sobol, Lesley Lilley, Michael Copley, Kornelia


Korzec, Kamila Marciniak, Kamila Trybus


NASZE STRONY


Redakcja Cambridge Anna Nadolna


Redakcja P.borough Joanna Owsiana


SZKIC - Marcin laskowski Muzyka:


Popay oraz Iro They Help Us to spreadour wings: Andrzej GĄsienica


Jolanta Lewicka, Wioletta Wysocka, Alicja Szostak, Iwona Nowakowska, Sławomir Utrata


Polish Word


Redakcja Bedford Krzysztof Siedlecki


ENASCAddmm_ppp.indd 2


2010-10-29 01:42:35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32