This page contains a Flash digital edition of a book.
18


Zgrzyty Muzyczne


Gregory Isaacs


Drodzy Czytelnicy! 2 listopada przypada Dzień Zaduszny,dlatego w tym wydaniu pragnę przypomnieć Wam wokalistów, instrumentalistów, ludzi związanych z branżą muzyczną, którzy w minionym roku odeszli na zawsze ze sceny, „osierocając’ przy tym rzesze wiernych fanów. Warto sięgnąć tego dnia do twórczości tych wspaniałych osób, wsłuchać się w ich geniusz. Jest to doskonalą okazja aby odpłynąć przy ich muzyce i poddać się reflek- sji odnośnie przemijania,do czego gorąco zachęcam... Iro iromania2010@hotmail.com


O2 Your Country Live Ari Up


Kayah & Toxique (plakat informacyjny na str. 24)


zm.25 października 2010, wokalista reggae.


Witold Sadaj Ramona Rey Vavamuffin zm.25 luty 2010, gitarzysta zespołu Boczny Tor Solomon Burke


zm.10 października 2010, amerykański piosenkarz zwany Królem Rocka i Soula,


Mark Linkous


Będę z wami szczery reggae nie jest moim ulubionym ga- tunkiem muzycznym, ale ni- gdy się nie ograniczałem i za- wsze jestem ciekaw nowego brzmienia. Po raz kolejny się nie zawiodłem słuchając no- wej produkcji zespołu Vava- muffin „Mo Better Rootz” jest to już 5 płyta tego zespołu i muszę powiedzieć, że powali- ła mnie na kolana. Bogactwo tekstów i świetne podkła- dy sprawiły, że płyta tworzy świetną całość. W plebiscycie magazynu Free Colours ze- spół zajął pierwsze miejsce w kategorii Polski zespół. War- to więc sięgnąć po ich płytę.


zm.6 marca 2010, wokalista zespołu Sparklehorse


Dzięki utworom, jakie nagrali zostaną z nami na wieczność ...


Koncertowa kicha Jeśli chodzi o koncerty to jest jedna wielka kicha. Jedyne co udało mi się odnaleźć w przy- szłym miesiącu to Linkin Park. Grupa zagra 10 i 11 Listopa- da na O2 arena w Londynie. Jestem pewien, że dla fanów tego zespołu to nie lada gratka, gdyż niedawno zespół wydał nową płytę o nazwie „A Tho- usand Suns” a teraz zamierza przedstawić ją w koncerto- wym wydaniu. Album ten jest czwartym studyjnym albumem


Teraz pora na artystkę, która nie zrobiła wielkiej kariery, a moim zdaniem na nią zasłu- guje. Jest nią Ramona Rey, a właściwie Katarzyna Alina Okońska. Artystka ta jest nie- samowita, a jej niespożyta energia, która wręcz wybu- cha jak bomba sprawia że pop i muzyka klubowa wchodzą na zupełnie nowy poziom. Do tej pory artystka wydała dwa albumy, które mimo dobrych komentarzy nie spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Dlaczego?? Sam nie wiem bo dla mnie ta dziewczyna ma wszystko co powinna mieć gwiazda. Postarajcie się od- naleźć jej występy, a zrozu- miecie dlaczego tak bardzo przypadła mi do gustu.


amerykańskiej grupy Linkin Park. Miał swoją premierę w Polsce miał 13 września, a świa- tową miał 14 września 2010 roku. Album wydany przez wy- twórnię płytową Warner Bros. Records, zaś wyprodukowany przez Ricka Rubina i wokali- stę zespołu Mike’a Shinodę. 13 października 2010 roku album uzyskał status złotej płyty w Polsce sprzedając się w nakła- dzie 10 000 egzemplarzy. Bilety dostępne przez internet, a cena to ok. 45 funtów.


zm.20 października 2010, wokalistka zespołu The Slits


Janusz Soloma zm.8 maja 2010, gitarzysta zespołu Stos Malcolm McLaren


zm.8 kwietnia, muzyk


menedżer grupy Sex Pistols Petrus T.Ratajczyk zm.14 kwietnia, wokalista Type O’ Negative


... a ich muzyka brzmieć będzie w nieskończoność. Dziękujemy.


O2 Your Country Live jest fanta- stycznym corocznym DARMO- WYM muzycznym wydarzeniem na żywo zaadresowanym do międzynarodowej społeczności mieszkającej w Wielkiej Brytanii I korzystającej z usług międzyna- rodowych połączeń oferowanych przez O2. Tegoroczna impreza bę- dzie większa niż w poprzednich latach. Gośćmi krajowej Akademii O2 będzie Kayah wraz ze wscho- dząca Czeska gwiazda Toxique. Kayah stała się jedna z najbar- dziej popularnych i szanowanych wokalistek-kompozytorów w hi- storii Polski po ogromnym suk- cesie jej debiutanckiego albumu „Kamień” w 1996 roku. Wśród jej osiągnięć warto podkreślić platy- nowa sprzedaż 700 000 albumów „Kayah i Bregovic”. Kayah została nagrodzona wieloma nagrodami polskiego przemysłu muzyczne- go, MTV oraz Telewizji Polskiej. Do swoich osiągnięć może rów- nież zaliczyć prestiżowego Fryde- ryka oraz zaśpiewanie dla Papieża w dniu jego urodzin. Toxique jest jednym z najbardziej ekscytujących zespołów ostatnich 12 miesięcy na czeskiej scenie muzycznej. Kierowany przez pio- senkarkę Klara Vytisková (porów- nywana do Gwen Stefani) zespół wydał w ubiegłym roku debiu- tancki album i szybko wpiął się na czołówkę list przebojów. Singiel „Two Sides” jest teraz powszech- nie znany, a pojawienie się w ubie- głym roku Eurosong (krajowych eliminacji do konkursu Eurowizji) zwiększyło popularność grupy. Otrzymanie biletu jest łatwe. Szanse na darmowy bilet na kon- cert maja Ci użytkownicy O2, którzy wyślą wiadomość teksto- wa sms z odpowiednim kodem lub odwiedza stronę internetowa O2Yourcountrylive.co.uk. Po przy- byciu na miejsce koncertu wyma- gane będzie wprowadzenie uni- kalnego kodu PIN na monitorze w celu odbioru biletu. * Tekst YC4 na numer 66102 Kay- ah & Toxique, 11 listopada * Tekst YC5 na numer 66102 Kay- ah & Toxique, 14 listopada * Tekst YC6 na numer 66102 Kay- ah & Toxique, 16 listopada * Tekst YC7 na numer 66102 Kay- ah & Toxique, 18 listopada


www.naszestrony-cambs.co.uk


ENASCAddmm_ppp.indd 18


2010-10-29 02:00:36


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32