This page contains a Flash digital edition of a book.
Powrót do pracy po macierzyńskim- rodzinne i finansowe dylematy, opcje opieki nad dzieckiem, wsparcie finansowe


wsparcie finansowe w opiece nad dziećMi


Childcare element of Working Child Tax Credit Childcare element of Working Child Tax Credit- jeśli otrzymujesz


w trakcie urlopu macierzyńskiego Working Child Tax Credit to w momencie powrotu do pracy i związanych z tym kosztami opieki nad dzieckiem, może Ci przysługiwać Childcare element of Working Child Tax Credit. Nie jest on jednak automatyczny ale zależny od trzech czynników- wysokości zarobków, ilości godzin pracy oraz kosztów ponoszonych na opiekę.Najlepszą metodą dowiedzenia się czy przysługuje ci to dofinansowanie jest skontaktowanie z infolinią Tax Credit: 0845 300 3900.


Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem jest możliwe jedynie gdy korzystasz z “registered” childminder lub nursery.


Nie otrzymuje się jej w przypadku płacenia opiekunce niezarejestrowanej czy rodzinie. Szczegóły czytaj na poprzedniej stronie!


Dzieci od 3 roku życia Kiedy dziecko osiągnie wiek 3 lat to


Dowiedz sie jakie formy


wsparcia finansowego są dostępne dla pracujących rodziców- to nie tylko benefity!


możemy liczyć na pewne darmowe opcje opieki. W Wielkiej Brytani wszystkie dzieci powyżej 3 roku życia są uprawnione do maksimum 15 godzin darmowej opieki w tygodniu, czyli 3 godzin dziennie. Ponownie może to być opieka zarówno childmindera (który wtedy otrzymuje zwrot należnej kwoty) lub przedszkole. W celu uzyskania darmowych godzin opieki nalezy zwrócić się z prośbą o tzw. credited childcare i wypełnić otrzymane formy od wybranego przedszkola lub childmindera. Od czwartego roku życia dziecko, które skończyło 4 lata przed 1 września ma już prawo skorzystać z bezpłatnej edukacji państwowej. Pierwszym etapem jest Infant School, którą rozpoczynają właśnie dzieci w wieku lat 4.


Chidcare vouchers Jest to rządowy program dofinansowania


Family Flexible Working Policy Brytyjskie prawo określa, że pracodawca powinien dołożyć starań,


by ułatwić rodzicom dzieci do 6 roku życia dostosowanie planu opieki do pracy zawodowej. Tak zawane Family Flexible Working Hours Policy oznacza,, że możesz wystąpić do pracodawcy o uzyskanie takiego statusu. Każda firma ma swoje wewnętrzne procedury z tym związane, a w praktyce oznacza to np. zmianę pracy z systemu 5 dniowego do 4 dniowego z redukcją lub utrzymaniem ilości goddzin lub np. pózniejsze rozpoczynanie pracy (wszystko jest jednak zależne od rodzaju wykonywanej pracy i tego czy nie będzie to zaburzało funkcjonowania organizacji pracy pracodawcy). Dlatego Flexible Working Hours jest bardziej użyteczne i praktykowane wśród pracowników biurowych. Flexible Working Policy nie oznacza wprawdzie bezpośredniego dofinansowania, ale pozwala w korzystny sposób zaaranżować godziny opieki nad dzieckiem (np w przypadku rodziców pracujących na zmianach) i tym samym zaoszczędzić na płatnej opiece.


dla rodzin pracujących i ponoszących z tego tytułu koszty opieki nad dzieckiem. Aby skorzystać z tej ulgi finansowej trzeba pracować dla firmy, która dołączyła do tego programu (jest to większośc korporacji brytyjskich). Idea systemu polega na tym, że co miesiąc można przeznaczyć określoną sumę z pensji tzw childcare vouchers przeznaczone na opiekę nad dzieckiem- jest to tzw pay sacrifice. Oszczędność polega na tym , że childcare vouchers są nie opodatkowane i nie podlegają NI contributions. W praktyce oznacza to np, że jeśli miesięcznie na opiekę wydajemy 200f to nasz pay sacrifice jest 200f i tyle trafia bezpośrednio na konto przedszkola/ childmindera. Jednak brak opdatkowania tej sumy powoduje że faktycznie z naszej pensji jest odsiągane ok 150f, czyli oszczędzamy ok 50f miesięcznie). Maksymalna kwota childcare vouchers wynosi obecnie 243f miesięcznie na jedego rodzica, czyli jeśli oboje pracują mogą wykupić childcare vouchers do kwoty 486f/miesięcznie i tym samym zaoszczędzić ponad 100f.


Honorata Chorąży-Przybysz


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19
Produced with Yudu - www.yudu.com