This page contains a Flash digital edition of a book.
12 Features


September 28th 2010 Society Watch: The hottest new society on campus


Editor Daniel Lynch sits down with the auditor of Hot Beverages Society, Cormac Ryan, and asks how in such a short time his society has risen meteorically


As first point of order, I inquired what the idea behind Cormac’s so- ciety was. Cormac explained his “Hot Beverage Appreciation Soci- ety”, or Hot Bevs for short, is pri- marily about enjoying a cup of tea or coffee. He added, “One of the main aims of setting up the society was to get people socialising to- gether in a way that was com- pletely different from that of other societies.”


Although the idea has perme-


ated through Cormac’s conscious- ness for four years, it was only a year ago that he went about mak- ing it a reality. New societies need a proposal of 100 signatures, I was informed, and this was completed in a day. From there Cormac cred- its the guild for having easy to fol- low instructions, and as of January this year, they were organising events.


It was not all clear sailing how-


ever for Hot Bevs. The initial prob- lem was thinking up an original goal for their society. Secondly, “Convincing the powers that be that this society would actually perform worthwhile events and not just sit around drinking tea was definitely a challenge!” Another difficulty incurred was the lack of a committee and skeleton staff or- ganising at the beginning.


Thus far Hot Bevs is “finding


its feet”. However, the overwhelm- ing reception has not been lost on


Anecdotal evidence suggested


that Hot Bevs received more signa- tures than any new society on So- cieties Day. Cormac humbly replied, “Wow well in terms of new societies even I'm not sure, but it could well be possible. We cer- tainly got a lot, I won't deny that. It was amazing! The way I figure, maybe 90% or more of people drink tea and coffee and hot choco- late so why not join when this is something we are definitely going to promote?!” Cormac credits the warm image created as the lynch pin of their success as well as the fact his society is not as time con- stricted as others.


Good intentions are all well and


good, but regarding what actual events they will organise, Cormac was not left lacking. It is hoped they will have weekly ‘nights in’ where different beverages will be tested each time, preferably in the Common Room. These are condi-


the organiser. “It’s a great pleasure to walk around on Societies Day or Freshers Fest and hear a lot of peo- ple talking about your society in excited voices. That and the amount of signatures we gathered over the two days make me very happy and enthusiastic about this next year.” While some apathy has naturally crept up over the year, the overall feeling is excitement and optimism for the “incredibly re- warding” experience.


tional on how many people turn up however, as is a problem faced by every society. Some of the more unique exploits involve classes in knitting and making your own tea! For the mystic Megs about you, tea leaf reading is also in the cards.


A key area, highlighted by the


university as justification for the society is training as a ‘barista’. “One idea the university really liked and one I'm very keen on is barista training. It'll be somewhat similar to the bar work weekend course that’s run once a year in col- lege and will hopefully give stu- dents enough training to get a job in any cafe in town.”


If knitting, fortune telling and


barista training aren’t attention grabbers, Hot Bevs hope their hid- den card snares you. New students should especially take heed, as Hot Bevs will be offering their expert- ise in “Café Crawls”. Here, they will take groups of students around Cork to their favourite haunts and offer insight into our fair town along the way.


After all his grand schemes, I


got the impression Hot Bevs was aiming for a relaxed approach to societies. When pressed if this was the case, Cormac commented, “Definitely! We're all about chill- ing out and making friends and


being comfortable. At the same time we're serious about being a society, but it’s only the committee who have to worry about that! An ordinary member or passer-by should just feel like they're sinking into a big bubble bath and instantly look and feel ten years younger! Although of course results may vary.”


Anyone interested in joining Hot


Bevs can log on at www.ucchot- bevs.com. The site also links their Facebook page which is ‘UCC Hot Beverages Appreciation Society’. Cormac concluded they’re always welcoming new members with open arms!


The ‘Hot Bevs’ crew relaxing with the perks of their jobb. Ceistigh an ÓÓige agus Tiocfaidh síí? Dónal Ó Catháin


Is cuimhin linn go léir bheith in ár ndéagóirí, bhímís i gcónaí ag iar- raidh buntáiste a bhreith ar an saol, toisc nach raibh sé cothrom. Bhí “gach éinne ag caitheamh anuas orainn”, “níor thuig éinne sinn”. Bhíomar go léir in ár réabhlóidithe agus b’iad ár tuismitheoirí an chumhacht naimhdeach láidir a chur srian ar ár dtuairimí agus ar ár saoirse. “The Man” mar a ghlaofaí ar an bhfiniméan seo i seascaidí agus seachtóidí na haoise seo caite. Sa lá atá inniu ann, ní bhraitear gur gnáthghné de bheith ag fás suas an saghas seo iompair, ach gur


comhartha d’fhadhbanna siceo- laiochta domhaine i ndéagóirí atá ann. Caithfear anailís a dhéanamh ar gach gearán beag.


Tá mórán ráite agus scríofa le déanaí mar gheall ar dhéagóirí agus páistí atá in ísle brí nó a bhfuil cuma gruama orthu. An ráiteas is minicí atá léite agamsa mar gheall air seo ná go bhfuil sé soiléir nach bhfuil caidreamh ceart idir na páistí agus a dtuismitheoirí. B’fhéidir go bhfuil fírinne áirithe ag baint leis seo, ach is dóigh liomsa go bhfuil tráchtairí faoi leith ag cur an iomarca béime air. Dhein aisteoir cáiliúl Sasanach, Miranda Richard-


son, cur síos air seo, ag rá nár bhuail sí riamh le déagóir nach raibh ag troid lena thuismitheoirí nó gruama ar shlí amháin nó ar shlí eile. “Teenagers are gloomy, get over it!” a dúirt sí, agus lán-cheart aici.


Tá a fhios ag gach mac léinn ollscoile conas a throideadar lena dtuismitheoirí agus iad sna déaga. Gnáth rud, ní tubaiste uafásach, nó fíanaise de chaidreamh mífhei- dhmiúl


idir páiste agus tui-


smitheoir a bhí ann. Agus ní raibh buairt ollmhór ar thuismitheoirí go raibh fadhb lárnach i saol a bpáiste. Dá léifeá a leath dosna teoiricí atá


ag dul timpeall cheapfá go mbeadh gach diabhal déagóir ar domhain ag tógaint drugaí agus ag fulaingt ó dúlagar. I ndáiríre níl ann ach daoine ag fás suas, agus drochghiú- mar. Caithfidh daoine óga éirí amach i gcoinne a dtuismitheoirí, is cuid lárnach de shaol an duine é sin agus i ndáiríre múineann sé dóibh ar deireadh gur chomhair dóibh bheith buíoch dosna daoine a thug ar an saol iad. Má leanann daoine leis an ráiméis seo faoi chaidreamh oscailte iomlán a bheith tábhachtach, an taon toradh a bheidh le feiscint ná go mbeidh scoilt ollmhór idir na daoine atá páirteach. Ansin feicfimid teagh-


Photo: Julia Healy


laigh mhífheidhmiúla.


I ndeireadh na dála bíonn drochlaethanta ag gach éinne, agus ar eagla nach bhfuil sé go hiomlán soiléir, ní domhan idéalach é an domhan seo againne. Dá mbeadh an saol éasca agus gan fadhbanna bheimís go léir bréan bailithe! I ndáiríre an tslí is fearr le déileáil leis an saghas seo ruda ná gan lig- int dó bheith ina páirt lárnach sa saol. Ba cheart neamh-aird a thab- hairt air seachas éisteacht leis na “saineolaithe” seo go léir. Mar a dúirt an té a dúirt; “Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht…!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com