This page contains a Flash digital edition of a book.
professional Futur Alumnes d’Administració


ÍNDEX


El mercat de treball ...................................................................... 2 Els perfils més sol·licitats ...................................................................... 2


Recerca d’ocupació en el sector .......................................... 4 Buscar ocupació a l’àmbit administratiu .......................................... 4


Preparar una oposició ................................................................. 6 Opositar per a auxiliar administratiu ................................................ 6 Exemple de convocatòries d’oposició ................................................ 9


Formació en el Centre de Treball ....................................... 13 FCT: Aprofita l’oportunitat .................................................................... 13


Consells per trobar feina .......................................................... 15 Com són els currículums que van a la paperera ............................. 15 A punt per a l’entrevista ........................................................................ 17


Treball a Europa ............................................................................... 20 Buscar feina a Europa ............................................................................ 20


Formació per a l’ocupació ....................................................... 23 Formar-se a la feina i a l’atur .............................................................. 23


Prevenció dels riscos professionals associats al treball a l’oficina ...................................................................... 25 La càrrega física del treball .................................................................. 25 Dissenyar el lloc de treball .................................................................... 26 La importància de les condicions ambientals ................................. 28 Ordenar el ritme laboral ........................................................................ 34 La càrrega mental del treball ............................................................... 35 Els factors psicosocials .......................................................................... 37 La síndrome de l’edifici malalt ............................................................ 39


1


© Santillana Educación S.L.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40
Produced with Yudu - www.yudu.com