This page contains a Flash digital edition of a book.
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»


πωρο, εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο μας, κάνουμε έναν απολογισμό των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων μας για να δούμε τι προσφέραμε στους ανθρώπους που μας αγκάλιασαν και ήρθαν κοντά μας, δημότες του Δή- μου όπου ζούμε αλλά και οι ξένοι που μας επισκέφθηκαν ως τουρίστες, Έλ- ληνες και μη και θέλησαν να μάθουν κάτι παραπάνω για τον τόπο μας. Κάθε Σύλλογος από διαφορετική ο κα- θένας αφετηρία άφησε τα ωραιότερα του χρώματα στο φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι. Η επιτυχία μιας εκδήλωσης κρύβει από πίσω της αφανείς ήρω- ες που ανιδιοτελώς αφιερώνουν τον προσωπικό χρόνο τους, χωρίς ποτέ να σκεφτούν την προσωπική κούρα- ση τους και μερικές φορές και την πί- κρα που τους δίνουν οι κρίσεις των


Τ


ελειώνοντας το καλοκαίρι και παίρ- νοντας τον δρόμο για το φθινό-


άλλων που ασχολούνται με κακή διά- θεση για ότι συμβαίνει γύρω τους. Το μεράκι όλων των ανθρώπων των Συλ- λόγων, της Φωλεάς, του Μυρτοφύ- του, της Νέας Ηρακλείτσας, του Αγί- ου Ανδρέα, των Ελευθερών, της Νέας Περάμου και του Ελαιοχωρίου φέτος είχε επιτυχία, συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που εν μέσω κρίσης πολιτικής προβάλουν ως ασπίδα στην κακή κρίση των Ευ- ρωπαίων εταίρων μας τα ήθη και τα έθιμα μας, και με μια λέξη τους απα- ντάμε πως πολιτιστικά δεν πτωχεύσα- με και ούτε πρόκειται ποτέ. Ο Σύλλο- γος Ελαιοχωρίου έχει την τύχη να έχει στην διάθεση του για τις εκδηλώσεις του έναν πανέμορφο χώρο, το χώρο του Διογενείου Θεάτρου, τόσο τον κυ- ρίως χώρο του Θεάτρου, όσο και του χώρου που βρίσκεται δίπλα σ’ αυτόν. Έναν χώρο που μας κληροδότησαν οι παλαιότερες Διοικήσεις του Συλλό-


καρδιακού απινιδωτή στο Περ. Ιατρείο Νέας Περάμου


Προσφορά αυτόματου φορητού


γου μας και στο χώρο αυτόν κάνου- με τις εκδηλώσεις μας. Ο χώρος αυ- τός για να δεχτεί φέτος τον κόσμο που τον επισκέφτηκε προετοιμάστη- κε κατάλληλα από τα παιδιά του Συλ- λόγου και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξί- ζει πρώτα σ’ αυτά. Στην συνέχεια κο- ντά μας στάθηκε και ο Δήμος Ελευθε- ρών, τόσο ο Δήμαρχος ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος, όσο και η υπεύθυνη των πολιτιστικών ΚΟΡΔΥΛΗ Σιμέλα, καθώς και η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σίτσα, αλλά και οι εργάτες του Δήμου που μετέφεραν τις καρέκλες και τα τραπέζια στον χώρο του Θεάτρου, το δεύτερο ευχαριστώ σ’ αυτούς. Το τρίτο ευχαριστώ στις γυναίκες που αν και εκτός Διοικήσε- ως Συλλόγου, στάθηκαν και στέκονται πάντα κοντά μας προσφέροντας κυρι- ολεκτικά την ψυχή τους για όλες αυ- τές τις εκδηλώσεις, που δεν είναι μόνο το καλοκαίρι αλλά και όλον τον χρόνο. Το τέταρτο ευχαριστώ ανήκει σε όλα εκείνα τα νεαρά ποντιόπουλα που στις 17 Ιουλίου μετέτρεψαν την αγάπη τους για την ποντιακή παράδοση, είτε μέσα από το τραγούδι, είτε μέσα από την λύρα ή το νταούλι σε μια μαγευ- τική βραδιά, όπου εκατοντάδες ποντι- όπουλα διασκέδασαν ως το πρωί. Ευ- χαριστούμε επίσης τους καλλιτέχνες (ΔΗΜΑΡΙΔΗ Γιώργο, ΣΙΩΠΗ Μιχάλη, ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ Αλέξη) που μας βοήθη- σαν να κάνουμε πράξη την απόφα- ση μας να μην έχουμε εισιτήριο στις φετινές εκδηλώσεις μας. Ευχαριστού- με όλους τους καλλιτέχνες που πλαι- σίωσαν την φιλανθρωπική εκδήλωσή μας και καταφέραμε στο μέτρο που μπορούμε, με τα χρήματα που συγκε- ντρώσαμε από την είσοδο της εκδή- λωσης, να σταθούμε δίπλα στον συ- νάνθρωπό μας. Τον ΚΑΝΕΤΙΔΗ Πλού- ταρχο αλλά και τον ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥ- ΛΟ Χαράλαμπο, πρόεδρο του Συλλό- γου, που ήταν οι οργανωτές της βρα-


Το Δ. Σ. του Συλλόγου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Δήμου Ελευθερών σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών, προέβηκε με διάθεση ποσού 2.500,00€ από το διαθέσιμο ταμειακό του υπόλοιπο, σε αγορά μίας φορητής συσκευής καρδιακής απινίδωσης με σκοπό την δωρεά της στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Περάμου για την καλύτερη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Έτσι την 17 Μαΐου 2010 με την ευχή η συσκευή να παραμείνει αχρεί- αστη το Δ.Σ. παρέδωσε την συσκευή στις κυρίες Παππά και Σκουφέ- τση, γενικές Ιατρούς του Περιφερειακού Ιατρείου της Νέας Περάμου.


διάς αυτής. Οι καλλιτέχνες αυτοί είναι : Τραγούδι: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Στάθης, ΘΕ- ΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Κώστας, ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Αλέξης, ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ Γιάννης, ΔΗ- ΜΑΡΙΔΗΣ Γιώργος, Λύρα: ΣΑΝΙΔΗΣ Γιάννης, ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Δαμιανός, ΚΕΜΑ- ΝΑΤΖΙΔΗΣ Μπάμπης, ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Γιώργος, Αρμόνιο: ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος, ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος, Νταούλι : ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώτης, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Σταύρος, Κλαρίνο: ΣΙΩ- ΠΗΣ Μιχάλης, Ντραμς : Ρούλης. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, που πάντοτε είναι αρωγοί στην προσπάθειά μας να ανα- δείξουμε μέσω των εκδηλώσεών μας την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου μας καθώς και του χωριού μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στους δημότες του Δήμου μας καλό χειμώνα και καλή συνάντηση με πλού- σιο πολιτιστικό καλοκαίρι την επόμε- νη χρονιά. Ο Σύλλογος μας συνεχίζει τις δραστηριότητες του με την συμμε- τοχή του στο Παμποντιακό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώ- βριο στην Κοζάνη, με τα εξής τμήμα- τα του : τμήμα παραδοσιακών χο- ρών, τμήμα ποντιακών χορών, τμή- μα ζωγραφικής κ.ά. Όσοι επιθυμούν να γραφτούν σε ένα από τα τμήμα- τά μας μπορούν να δηλώσουν συμμε- τοχή στο τηλέφωνο 6972406041 (ΣΑ- ΜΑΡΑΣ).


Πωλείται


αγροτεμάχιο 1.825 τ.μ στη περιοχή «ΛΙΒΑΔΙ», 100 μέτρα από τη θάλασσα, στη Ν.Πέραμο. Πληρ. Τηλ 6906-027059 Κος Αντώνης.


Αγγλικά – Γερμανικά


ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΚΑΤΑΝΑ ΤΣΑΛΙΚΗ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Η/Υ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CC TV SERVICE ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ Η/Υ


ΕΛΛΗΣ 9 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ - ΤΗΛ:25940 23780 - ΚΙΝ:6942 587359 e-mail: pc_doctor@mail.gr


Τμήματα PRE – JUNIOR ΔΩΡΕΑΝ


Νέα Πέραμος


Εγγραφές – Πληροφορίες ΤΗΛ. (25940) 22026, (25940) 23447


Παράρτημα ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ - ΦΩΛΙΑ


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com