This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 15


Αποστολή του Δήμου Ελευθερών στην εκδήλωση της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο χωριό»


Σ


ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ


«ΣΥΜΒΟΛΟ»


Του Τάσση Δημοσθένη Αντιπρόεδρου της ΔΗ.Μ.ΑΕ


Ξεκίνησε την λειτουργία της στις αρχές Ιουνίου, η ανώ- νυμη μονομετοχική εταιρεία του Δήμου Ελευθερών. Η ΔΗ.Μ.ΑΕ Ελευθερών είναι η πρώτη που ιδρύεται στο Νομό Καβάλας.


Σκοπός της εταιρείας η αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου Ελευθερών. Ήδη στις πρώτες δράσεις της περι- λαμβάνεται η λειτουργία του Δημοτικού πάρκινγκ της Νέας Ηρακλείτσας. Η εταιρεία επίσης βρίσκεται στο στά- διο υποβολής φακέλου στην ΡΑΕ για την εγκατάστα- ση φωτοβολταικών συστημάτων στο κτίριο της ΔΕΥ- ΑΕ. Αναλαμβάνει επίσης και τη διαχείριση των πλωτών εξεδρών στο Λιμάνι της Ν. Περάμου. Το έργο της προ- μήθειας κατασκευών στο Λιμένα Ν. Περάμου βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι- ήθηκαν και φέτος οι δύο εμποροπανηγύρεις στο λιμά- νι της Ν.Περάμου και στο παρκινγκ της Ν. Ηρακλείτσας, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου και στον εορτα- σμό για τα Εννιάμερα της Θεοτόκου αντίστοιχα. Η συμ- μετοχή των εμπόρων ήταν μεγαλύτερη από κάθε φορά καθώς και η προσέλευση του κόσμου. Σε δυο μεγάλους χώρους άνετους και προσβάσιμους ο κόσμος μπορούσε να περπατήσει και να κάνει άνετα τις αγορές του.


ποστολή του Δήμου Ελευθερών με επικε- φαλής τον Αντιδήμαρχο Μεταξά Αναστά- σιο καθώς και μέλη του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Περάμου, συμμετείχαν στην πανηγυρική εκδήλωση της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυρια- κή στο χωριό», που πραγματοποιήθηκε στις Μπενίτσες Κέρκυρας. Στην εκδήλωση την οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων από 30 περιο- χές της χώρας μας, τις οποίες επισκέφθη- κε η εκπομπή τη χρονιά που πέρασε. Χο- ρευτικά και μουσικοί από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, έδω- σαν δυναμικό παρών σε μια εκδήλωση με διοργανωτές το Δήμο Αχιλλείων, τον Πο- λιτιστικό Σύλλογο Μπενιτσών αλλά και τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών, κα- τοίκων της περιοχής. Αποστο- λή του Δήμου Ελευθερών με επι- κεφαλής τον Αντιδήμαρχο Μετα- ξά Αναστάσιο καθώς και μέλη του χορευτικού τμήματος του Πολι- τιστικού και Μορφωτικού Συλλό- γου Νέας Περάμου, συμμετείχαν στην πανηγυρική εκδήλωση της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο χωριό», που πραγματοποιή- θηκε στις Μπενίτσες Κέρκυρας. Ήταν ένα αντάμωμα συλλό- γων και εκπροσώπων της Τ.Α, που παρουσίασαν τον τόπο τους, την πολιτιστική τους ταυτότητα, σε μία γιορτή πο- λιτισμού. Μια συνάντηση των ανθρώπων που ζουν και δημι- ουργούν στην περιφέρεια.


Α


τις 17 Απριλίου 2010, πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο η απονομή των βραβείων του Πανελλήνιου και Παγκύπριου λογοτεχνικού δι- αγωνισμού με θέμα Κύπρο μας τρα- γουδώ-Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι>>, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Κύπριο ήρωα του απε- λευθερωτικού αγώνα της Κύπρου (1955-1959) και ποιητή Ευαγόρα Παλικαρίδη, που απαγχονίστηκε το 1957 από τους Άγγλους σε ηλικία 18 χρονών. Το χρονικό της αντίστασης του Ευαγόρα μέχρι την αγχόνη εξιστόρησε ο δημοσιογράφος της Ελευθε- ροτυπίας κος Ιωαννίδης. Τραγούδια του Μίκη Θε- οδωράκη απέδωσαν ο τραγουδιστής κος Βιολάρης και η χορωδία Καισαριανής, ενώ τα ποιήματα απήγ- γειλε η συγγραφέας κα Άννα Μπιθικώτση κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώτση. Κυπριακό και Ελ- ληνικό συγκρότημα χορού χόρεψαν Κυπριακούς και Μικρασιάτικους παραδοσιακούς χορούς. Τη βρα- διά τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην πρω- θυπουργός κος Γρίβας, εκπρόσωποι της Νέας Δη- μοκρατίας και του Λ.Α.Ο.Σ, ο Πρόεδρος του Ελλη- νικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων κος Ζαχαριά- δης και ο σύντροφος στο βουνό του Ευαγόρα κος Καυκαλίδης, που αφηγήθηκε με δραματικό τρό- πο αλησμόνητες και συγκινητικές στιγμές συντρο- φιά με τον ήρωα. Μήνυμα τιμής για τον κο Παλικα- ρίδη και τον αγώνα του απέστειλε ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης κος Πάγκαλος, ο οποί- ος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρε- σε να παραστεί.


Ο συντοπίτης μας Παναγιώτης Καστέλλος μετα- ξύ 200 περίπου συμμετοχόντων ποιητών έλαβε το τρίτο βραβείο, το οποίο αφιέρωσε στη μνήμη ενός άλλου ήρωα που έπεσε κι αυτός αγωνιζόμενος για την ελευθερία της Κύπρου σε μια άλλη στιγμή της ιστορίας. Στον έφεδρο Ανθυπολοχαγό Τσαμκιράνη. Το βραβευθέν ποίημα είναι το παρακάτω:


ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ


Είμ’ ένα προσφυγόπουλο πουλάκι πληγωμένο μου πήραν την πατρίδα μου, μου κάψαν την καρδιά! Είμαι και σαν το κούτσουρο στο χιόνι παγωμένο θέλω να βρω μανούλα μου ξανά τη ζεστασιά. Ειν΄το χαμόγελό μου χιλιοπικραμένο πατούν τη γη που μ’ έθρεψε τ’ άγρια τα θεριά! Είμαι πουλί μέσα στον άνεμο χαμένο φύγετε μαύρα σύννεφα κι ας έρθει η ξαστεριά. Θέλω ξανά στο σπίτι μου, στον τόπο μου να πάω να περπατήσω ανέμελα στους δρόμους να βρεθώ! Όσα θυμάμαι που ‘ζησα αχ… και ότι λαχταράω θέλω πολύ Χριστέ μου να τα ξαναδώ. Θέλω στο πατρικό μου να ξαναγυρίσω Να ζήσω εκεί ανέμελα την κάθε μου στιγμή! Πάλι ξανά ελεύθερο πουλί να φτερουγίσω Και στη μικρούλ’ αυλίτσα μου να παίξω σαν παιδί. Να δω τη Μόρφου γελαστή, Κερύνεια να λάμπει και τη γλυκιά μου Αμμόχωστο όμορφη κοπελιά! Κι ο Πενταδάκτυλος αχ… τα δάση του κι οι κάμποι τα χέρια να μ’ απλώσουνε να γίνουν μια αγκαλιά.


+


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com