This page contains a Flash digital edition of a book.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 13

Τσαμκιράνεια 2010


Ζωή Τηγανούρια


Μάγεψε το κοινό την Δευτέρα 19 Ιουλίου, η βιρτουόζος ακορντεονίστρια Ζωή Τηγανούρια σε μια μοναδική συναυ- λία στο Δασάκι της Ρέμβης στην Ηρακλείτσα. Καλεσμένη του Δήμου Ελευθερών στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσε- ων του Δήμου «στου φεγγαριού τις Διαδρομές», η Ζωή Τη- γανούρια έπαιξε ορχηστρικές συνθέσεις latin, tango, jazz λαι- κές και παραδοσιακές φόρμες σε μια παράσταση διάρκειας δύομιση ωρών. Την παράσταση παρακολούθησαν ο Δήμαρ- χος Ελευθερών Χρυσανίδης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δι- ευρυμένης Κος Τάτσης Κων/νος, ο κος Καραγκιοζόπουλος Αχιλλέας, η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κα Κορ- δύλη Συμέλα, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελευθερών κ. Ευ-


Με μια σεμνή τελετή σύσσωμες οι Τοπικές Αρχές του Νομού Καβάλας, παρουσία και της Ολυμπιονίκης Βούλας Πατουλίδου και όλων των κατοίκων του Δήμου Ελευθερών, τίμησαν και φέτος τη μνήμη του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Δημητρίου Τσαμκιράνη που πριν από 36 χρόνια έχασε τη ζωή του κατά την τουρκική εισβολή στη Κύπρο. Επιμνη- μόσυνη δέηση ψάλθηκε μπροστά στο μαρ- μάρινο μνημείο που στήθηκε στο τόπο κα- ταγωγής του, το Δ.Δ. Ελευθερών. Ο Δήμαρ- χος Ελευθερών στο χαιρετισμό του αναφέρ- θηκε στο ήθος και την προσωπικότητα του νεαρού ανθυπολοχαγού και στα όσα διδά- σκει στους σημερινούς νέους η απόφασή του να αγωνιστεί για τα ιδανικά και τα δί- καια της πατρίδας. Η τελετή ολοκληρώθη- κε με τη κατάθεση στεφάνων από τις πολι- τικές και στρατιωτικές αρχές, εκπροσώπους συλλόγων καταδρομέων και από την οικογέ- νεια του έφεδρου ανθυπολοχαγού. Το από- γευμα της ίδιας μέρας για τέταρτη συνεχό- μενη χρονιά ο Δήμος Ελευθερών διοργάνω- σε τον 4Ο Αγώνα Δρόμου «Τσαμκιράνεια 2010» στη μνήμη του Δημητρίου Τσαμκιρά- νη. 150 αθλητές ξεκίνησαν από την Κεντρική Πλατεία της Ν. Περάμου και τερμάτισαν στο μνημείο του έφεδρου ανθυπολοχαγού, όπου και έγιναν οι απονομές των κυπέλων και με- ταλλίων σε όλους τους συμμετέχοντες.


δοκίου Οδυσσέας και Μεταξάς Αναστάσιος, ο Επίκουρος καθηγητής χειρουργικής Κος Ρωμανί- δης Κώστας και πλήθος κόσμου.


Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 3ο


3o Αντάμωμα Περαμιωτών Αντάμωμα Πε-


ραμιωτών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιουλίου 2010 στη Νέα Πέρα- μο. Το 3Ο


Αντάμωμα Περαμιωτών συνδιοργανώθη-


κε με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Περά- μου. Το Σάββατο 10 Ιουλίου το τμήμα παραδοσια- κών χορών του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλό- γου Νέας Περάμου αναψηλάφησε την Προσφυγική Διαδρομή των Περαμιωτών, με αφηγηματικό λόγο και μουσικοχορευτική ματιά. Η παράσταση των με- λών του Συλλόγου σε συνεργασία και με τον Χορευ- τικό Σύλλογο «Το Πράβι» μάγεψε το κοινό, που γέ- μισε το χώρο της Κεντρικής Πλατείας. Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Δήμος Ελευθερών τίμησε τα νέα παιδιά που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς λογοτεχνί- ας, ποίησης καθώς και στο διαγωνισμό της Μαθημα- τικής Εταιρείας. Επίσης ο Δήμαρχος Ελευθερών κ. Χρυσανίδης Χαράλαμπος τίμησε τους εν ζωή γηραι- ότερους Περαμιώτες. Στην εκδήλωση παραβρέθη- καν ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ κος Παπουτσής Δημήτρης, ο Νομάρχης Καβάλας Κος Καλλιοντζής Θεόδωρος, ο Αντινομάρχης Κος Πασχαλίδης Γιάννης, οι Νομαρχι- ακοί σύμβουλοι κ. Παπακοσμάς Κώστας και Γερο-


μάρκος Γεώργιος, οι αντιδήμαρχοι Ευδοκίου Οδυσ- σέας και Μεταξάς Αναστάσιος, η Πρόεδρος της Κοι- νωφελούς Επιχείρησης Κα Κορδύλη Συμέλα, οι δη- μοτικοί σύμβουλοι κ. Καπλάνης Παντελής και Πρι- ονίδης Χρήστος. Την εκδήλωση τίμησε με την πα- ρουσία της η Κακογιαννάκη - Λιβανίου Ευφρόσυ- νη, Εκπρόσωπος της Λογοτεχνικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογο- τεχνών. Την Κυριακή 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου και τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Μνεία της Καθ΄ημάς Ανατολής».


«Μνεία της Καθ΄ ημάς Ανατολής»


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκθεση φωτογραφίας «Μνεία της Καθ΄ ημάς Ανατολής, η οποία λειτουργούσε από τις αρχές Ιουλίου στο Γρα- φείο Τουριστικής προβολής του Δήμου Ελευθερών στη Ν. Πέραμο. Στην έκθεση σύμφωνα με τα στοιχεία επισκεψιμότητας ξεναγήθηκαν περίπου 2.000 άτομα. Η Έκθεση φωτογραφιών με τίτλο «Μνεία της καθ΄ ημάς Ανατολής» παρουσιάζει την πολιτιστική πραγματικότητα στις Ελληνικές Κοινότητες της Ανατολής κατά τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου


αιώνα


αιώνα. Οι φωτογραφίες ανήκουν στη συλλογή του κ. Δημητρίου Μαυρίδη και συνοδεύονται από επεξηγηματικά κείμενα και χάρτες. Ο Δήμος Ελευθερών και ο Δήμαρχος κ. Χρυσα- νίδης Χαράλαμπος εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου για την παραχώρηση του υλικού καθώς και στον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Πε- ριθεωρίου πατήρ Παντελεήμων και στον φιλόλογο – ιστορικό Κο Βλάχο Δημήτριο.


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ελευθερών η επίσκεψη της αποστολής από την Καλαμάτα, απο- τελούμενη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Μεσ- σηνίας Κο Κοβάτση Μανώλη, τον Αντιπρόεδρο Κο Θεοχάρη Κουρου- κλίδη, τον Πρόεδρο του Πολιτιστι- κού Συλλόγου «Οι φίλοι της Μεσ- σήνης» Κο Νταουσάνη Απόστο- λο, την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κα Κωνσταντακοπούλου Βασιλι- κή καθώς και 30μελές χορευτικό συ- γκρότημα με επικεφαλής τους χορο- διδασκάλους Γιώργο και Τζένη Κα- λαποθάκη. Η αποστολή το Σάββατο 21 Αυγού- στου 2010 ξεναγήθηκε στα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ελευθερών. Συγκινητική ήταν η στιγμή που επι- σκέφθηκαν το μνημείο της Βαζόπε-


τρας στο Δ.Δ Ελευθερών και ο Πρόε- δρος Κος Κοβάτσης Μανώλης κατέθε- σε στεφάνι προς τιμή των πεσόντων από τα χωριά της Μεσσηνίας. Το ίδιο βράδυ στη κεντρική πλατεία της Ν. Περάμου παρουσιάστηκε μου- σικοχορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μεσσήνης». Την εκδήλωση χαιρέ- τησαν ο Δήμαρχος Ελευθερών Κος Χρυσανίδης Χαράλαμπος, ο Πρόε- δρος του Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Μεσσηνίας Κος Κοβάτσης Μανώλης και ο Πρόεδρος Μεσσήνιων Μακε- δονίας Θράκης Κος Σταυρόπουλος Παναγιώτης. Παρόντες εκ μέρους του Επιμελητηρίου το οποίο ήταν συνδιοργανωτής της εκδήλωσης ο Κος Προδρομίδης Χρήστος, ο Αντι- νομάρχης Κος Πασχαλίδης Γιάννης, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Κος Πα-


πακοσμάς Κώστας, ο δημοτικός σύμ- βουλος Κος Πριονίδης Χρήστος και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπο- λης Ελευθερουπόλεως πατέρας Χρυ- σόστομος Μπένος. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσ- σηνίας έστειλε τον ακόλουθο χαιρε- τισμό: «Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. Δυστυχώς οι ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να έρθω στον όμορφο Δήμο σας αλλά τόσο εμείς τα στε- λέχη της Ελιάς, όσο και τα στελέχη του Δήμου με επικεφαλής το Δήμαρ- χο Χαράλαμπο Χρυσανίδη, θα συνε- χίσουμε να θεωρούμε το Δήμο Ελευ- θερών σημείο συνάντησης του Δια- πολιτισμικού διαλόγου της UNESKO και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σας εύχομαι τα καλύτερα».


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24
Produced with Yudu - www.yudu.com