This page contains a Flash digital edition of a book.
“Kar amacı gütmeyen Sinopale süresince yayınlanan bir bienal gazetesidir.”


sayı: 2/4


ÇOCUKLAR HELESA’YI ÖĞRENİYOR... Helesa geleneği her geçen yıl biraz daha kayboluyor. Renan Koen’in İçimdeki Dev Senfoni Atölyesi’nde çocuklar Vural Etyemez’den Helesa geleneğini öğreni- yorlar. syf. 10


KÜRATÖR IŞIL ÖNOL İLE ÇOCUKLARA BİENAL GEZİSİ... Sinopale deyince, bienal deyince, herkes önce bienal de nedir diye soruyor. Bunun cevabını artık en iyi bilenler Sinoplu çocuklarımız. 2006’dan beri yüzlerce çocuk bienalin çocuk atölyelerinden yararlanıyor. Kendileri iş üretip ser- giliyorlar. Ya büyüklerin işleri?


NEDEN KARİKATÜR? SEYİT SAATÇİ İLE RÖPORTAJ “Ciltler dolusu hayat öyküsünün özünü, özetini tek bir karede evrensel bir dille sun- mak için karikatürü seçtim. Karikatürle dün- yadaki bütün insanlara seslenebiliyorum. Ka- rikatürün tüm dünya dillerini konuştuğuna inanıyorum. Hem benim anlatmak istediğimi anladıklarına, hem de kendi anlamak istedik- lerini aldıklarına inanıyorum.” sayfa 13’de


Sinopale’nin açılışı 14 Ağustos’ta!


20 ülkeden yüzlerce kişinin katkısıyla gerçekleştirilen Sinopale’nin açılışına tüm Sinoplular davetli...


SİNOPALE’NİN AÇILIŞ TÖRENİ 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 18:00’ DE TARİHİ SİNOP CEZAEVİ’NDE YAPILACAK. ARDINDAN 19:00’DA LONCA KAPISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇOCUK SERGİSİ’NİN AÇILIŞIYLA DEVAM EDECEK.


U


luslararası Sinop Bienali bir dizi etkinlikten oluşuyor. Atölye çalışmaları, sergiler, gösteriler, toplantılar, seminerler Sinop’u Ağustos ayı boyunca renklendiriyor. Sinopale’deki sanat etkinlikleri kapsamında performans, enstalasyon, dans, fotoğraf, video, karikatür, resim, heykel gibi farklı


sanat formlarını izlemek mümkün. Aslında Sinopale Ağustos başında başladı. Sinopale’yi diğer birçok bienal ve sanat etkinliğinden ayıran, sanatçıların işlerini burada, Sinop’ta üretiyor olmaları. Ve ürettikleri eserlerin Sinop kentiyle, Sinop yaşayanlarıyla ilişkili olması. Ürettikleri yapıtlar ya Sinop’un tarihini, ya kültür mirasını, ya Sinopluların yaşamlarını konu alıyor ya da Sinoplularla birlikte üretiliyor. Bu süreç bienalin açılışından yaklaşık iki hafta önce başlıyor. Sanatçılar önce kenti araştırıyor, geziyor, konuşuyor, okuyor ve fikir geliştiriyor. Kimi sanatçılar bireysel çalışmayı tercih ederken kimisi atölye çalışmalarıyla hem fikirlerini deneyimselleştiriyor hem de katılımcılara yeni bakış açıları kazandırıyorlar. Sonuçta sergilenen eserler kadar bu süreç de önemli. İletişim, karşılıklı öğrenme sürecidir. Bu süreçte sanatçı kendini yeni bilgi ve deneyimlerle donatırken Sinoplulara da kendilerine, kentlerine dışarıdan bakma fırsatı sağlıyor. Bu yıl bienale farklı ülkelerden yaklaşık 30 sanatçı katılıyor. Ağustos başından beri yaptıkları çalışmaların sonuçları 14 Ağustos’tan itibaren birbiri ardına açılacak sergi ve gösterilerle seyircilerle buluşacak. Bienalin ana sergisinin açılışı 14 Ağustos Cumartesi günü saat: 18.00’de Tarihi Sinop Cezaevi’nde yapılacak. Sergiler, 19:00’da Lonca Kapısi’nda gerçekleştirilecek çocuk sergisi’nin açılışıyla devam edecek. Ertesi gün ise Halk Kütüphanesi’nde bir sergi daha açılacak.


15 AĞUSTOS PAZAR SABAHI 10:00’DA HALK KÜTÜPHANESİ’NDE SERGİ AÇILIYOR.


Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi Sinopale’nin üç ayrı sergisine ev sahipliği yapıyor. Bienalin bu özel mekanında Türk ve İrlandalı sanatçıların eserleri Rana Öztürk ve Vaari Claffey’nin küratörlüğünde “Geçici Olarak Rafa Kaldırıldı” başlıklı sergide biraraya geliyor. Uluslararası üne sahip Sinoplu karikatür sanatçısı Seyit Saatçi’nin video enstalasyonu da kütüphanede yer alıyor. Bu enstalasyon dört yıldır farklı kentlerde sergilenen Masa Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Küratörlüğünü Hande Sağlam’ın yaptığı “Sesin İzi” başlıklı sergi ise, Sinop doğumlu Engin Aksan’ın 1974 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi’nde başladığı ve çalışma yaşamı boyunca kurmuş olduğu ses stüdyolarında yapılmış olan kayıtların izini sürmek, sesiz izini görünür kılmak, Engin Aksan’ın anısını yaşatmak için tasarlandı. devamı sayfa 2’de


SİNOPSİS NEDİR?


Bir filmin ön çalışmasında ilk aşamasını oluşturur. Hikayeyi ilk olarak yazıya dökmek, genel hatlarıyla konsepti be- lirlemek için kullanılır. Sinopsis kelimesi- nin kökeni Yunanca’dan gelmektedir ve bir bakışta okunabilen demektir. Fransa’da bu sözcük olayın ve kişilerin 1-3 sayfalık özeti anlamında kullanılır. (Kaynak: Vikipedi) Sinop’ta ise Sinopale için yayınlanan gazeteye verilen isimdir.


Bunları Biliyor muydunuz?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16
Produced with Yudu - www.yudu.com