This page contains a Flash digital edition of a book.
Egentlig så trenger man bare to gode grunner for å velge å tilbringe noen timer, eller dager for den saks skyld, på Store Torungen fyrstasjon. De to grunnene er Knut og Sondre.


For selv om det er bortimot umulig å overse stedets nesten klisjéaktige skjønnhet, og like vanskelig å ikke la seg gripe av duften av hav og nærværet av alle de som har trukket et lettelsens sukk ved synet av fyrets befriende lys, så er det likevel disse to menneskene som i dag etterlater seg det største og det mest nærværende inntrykket av Store Torungen fyrstasjon.


I tretten år har Knut og Sondre kjent hverandre. I fem år har de levd tett på havet og på hverandre i den gamle fyrvokterboligen på Torungen.


– Vi er litt rare i hodet, pleier Knut å si. – Av veldig forskjellige årsaker finner vi begge roen og forutsigbarheten som Store Torungen Fyrstasjon kan tilby.


Som Sondres mentor og samtalepartner gjennom alle disse årene, har Knut spilt en viktig rolle i nedtegnelsen av diktene du finner i denne boken. Knut og Sondre mener begge at de lever i en slags unik og ønsket symbiose.


I fem år har de to samarbeidet om å bevare fyrstasjonen og om å skape liv, erfar- inger og nye historier. Dette unike vertskapet tilbyr gjestene musikk, poesi, opp- levelser og det lille ekstra som aldri kan plasseres eller defineres. I tillegg reiser de land og strand rundt med stykket Kunsten å leve igjen og igjen og….


Og avslutningsvis, Sondres første diktsamling Holdepunktet solgte ut første og andre opplag. Med Lyriske fyrverkerier tas likevel nå et viktig nesteskritt, både i forhold til hvordan livet på Store Torungen fyrstasjon fremstilles og i forhold til Sondres tekstlige uttrykk. Tittelen på boken er Sondres egen. Tygg litt på den.


Sondre Foyn Gullvåg


Sondre er verdens beste og kanskje eneste fyrpoet. Smak litt på det ordet; fyrpoet. Det klinger bra. Sondre møter besøkende på fyrtrappa med dikt og med stemninger. Sondre kommer fra en dikterfamilie, og går i sin oldefars litterære fotspor. Han har i tillegg fast spalte i lokal avisen i Arendal. Sondre bor store deler av året på Store Tor- ungen fyrstasjon, og har beskrevet fyret som hans holde punkt, som noe fast og stabilt.


Sigve Mathisen


Sigve er en allsidig fotograf som arbei- der midt i energien som skapes i møtet mellom mennesker og natur. Han har en forkjærlighet for kyst landskap. Det er langs kysten natur og kultur er nærmest hverandre, mener Sigve. Og det er nettopp brytningen mellom kul- tur og natur, mellom det siviliserte og det usiviliserte som trigger hans krea- tivitet og skaperglede. Sigve har vel egentlig jobbet som fotograf hele livet, men mer aktivt de siste fem årene.


Knut Mørland


Knut har bakgrunn som lærer og rek- tor, og har etter mange år i utlandet sammen med sin familie, slått seg ned på Natvig i Arendal. Knut har jobbet en mannsalder med barnevern og er kjent for sitt brennende engasjement for vanskeligstilte. Knut sitter i by- styret og har mange verv. Likevel er det tilværelsen på Store Torungen fyr- stasjon som opptar det meste av Knut sin tid. Nærhet til havet er nærhet til hjertet, skal vi tro Knut Mørland.


Store Torungen fyrstasjon 5


Foto: Sigve Mathisen


Foto: Andreas L. Mathisen


Foto: Knut Mørland


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com