This page contains a Flash digital edition of a book.
Téma čísla


Edd Doerr: Svätorečenie Pia 12.? str. 22


Európsky parlament o zneužívaní detí katolíckymi kňazmi str. 23


Ročník VI. č. 2/2010


Prometheus Časopis pre občiansku spoločnosť a humanizmus www.slovakia.humanists.net Reálne za ľudské


a občianske práva str. 4


Spomienky zakladajúcich členov pri príležitosti 20. výročia vzniku


Spoločnosti Prometheus str. 6


Humanisti v zahraničí str. 9 – 20


Arthur Caplan:


Koniec vitalizmu str. 21 Nie Boh, človek stvoril život


L. Hubenák: Tomáš Garrigue


Masaryk a náboženstvo str. 24 K 160. výročiu narodenia T.G. M


PROMETHEUS 2/2010 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com