This page contains a Flash digital edition of a book.
2006-08 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ιστορία Συνδέσμου

Σημεία σταθμοί στην ιστορία του Συνδέσμου

• 8 Φεβρουαρίου 1934 : «Συνιστάται Σωματείον υπό την επωνυμίαν «ΣΥΝΔΕΣ- ΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΥΡΓΙΩΝ» εδρεύον εν Αθήναις και σκοπόν έχον τον εγγύτερον σύνδεσμον των μελών, την αμοιβαίαν αυτών βοήθειαν, την δια παντός αγα- θού μέσου-εξύψωσιν του φρονήματος και μόρφωσιν αυτών, ως και τη λήψιν παντός εν γένει μέτρου τείνοντος εις την ανάπτυξιν, την ευημερίαν της ιδιαιτέρας πατρίδος Πύργου και εν γένει της Ηλείας.» • 3 Φεβρουαρίου 1934: Με την 1165 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθη- κε το πρώτο καταστατικό του Συνδέσμου.

• Η ανιδιοτέλεια του Πρώτου προέδρου και ιδρυτή του Συνδέσμου Δημητρίου Θεοδωρίδη αποδείχτηκε από τη δωρεά ενός μικρού γραφείου που χρησιμοποιή- θηκε ως εντευκτήριο. • Ο Πάνος Πάτρας επί σειράν Γ.Γ. του συνδέσμου ήταν γιός του παπά-Λουκά, ιερέα της Αγίας Κυριακής. Αμέσως μετά την ίδρυση του Συνδέσμου το 1935, ο πα- πά-Λουκάς έφερε στην αγκαλιά του και παρέδωσε την εικόνα του πολιούχου Αγί- ου Χαραλάμπους στον Άγιο Γιάννη της Γαργαρέτας στο Κουκάκι για να βρίσκε- ται κοντά στους Πυργίους της Αθήνας, όπως παλιότερα οι απόδημοι Έλληνες των αποικιών μετέφεραν το ιερόν πυρ στις νέες τους πατρίδες από τη Μητρό- πολη. Από τότε, κατά πάγια συνήθεια, οι εν Αθήναις Πύργιοι, την παραμονή του Αγίου Χαραλάμπους, στον εσπερινό, εκ- κλησιάζονται στο ναό όπου βρίσκεται η εικόνα του πολιούχου. • Επί προεδρίας κ. Μανούσου πωλεί- ται το παλαιό μικρό εντευκτήριο και με πολλές προσπάθειες, εράνους και

προαιρετικές εισφορές του αείμνηστου Γιάννη Λάτση και Βασίλη Κορκόπουλου, αγοράζεται το σημερινό. Για τη διαμόρ- φωση του νέου εντευκτηρίου εργάστη- καν εθελοντικά πολλές από τις κυρίες του Συνδέσμου, με προεξέχουσες την κ. Λιλίκα Σορβατζιώτη, Δώρα Βατοπού- λου, Τάντα Τυλιγάδα κ.α.

• Η σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Στέγη Ηλείων Σπου- δαστών» με το υπ.αριθμ. 9.10.1949 Β Δ/τος (ΦΕΚ 267), στο οποίο μπορούν να φιλοξενούνται άπορες, αριστούχες φοιτήτριες από την Ηλεία. • Το 1972 γίνεται πρώτη ριζική αλλαγή του καταστατικού επί προεδρίας Διονυσί- ου Σταματόπουλου. • Το 2003 συγκαλείται η πολιτιστική ομάδα του συνδέσμου

• Το 2007 το καταστατικό εκσυγχρο- νίζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα αστικό κώδικα επί προεδρίας Ζωής Θ. Σπυροπούλου - Παπαδημητρί- ου(1-9-2007/4878 απόφαση πρωτοδικεί- ου Αθηνών)

Το πρώτο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο: • Πρόεδρος Δημήτριος Θεοδωρίδης- Υφηγητής Πανεπιστημίου

• Πάνος Πάτρας-Γυμνασιάρχης Β’Αρρέ- νων • Χαράλαμπος Δρόσος- Δ/ντής Τυπογρα- φείου

• Χρήστος Ανδρικόπουλος • Αλέξιος Βαρότσος-Δικηγόρος

• Ιωάννης Λάτσης-Επιχειρηματίας • Γεώργιος Λιαρόπουλος- Δικηγόρος

• Νικόλαος Παπακων/νου

• Ιωάννης Φωτόπουλος -Δικηγόρος

Τα προεδρεία (ενδεικτικά)

1978-1981 Λεονταρίτης Βασίλης – πρόε- δρος, Δρούτσα Σοφία Γεν Γραμ. • Μανούσος Μιχάλης , Βατοπούλου Δώρα • Λυκούργος Παπαγιανόπουλος, Λιλίκα Σορβατζιώτη • Κωνσταντίνος Ανδρουτσόπουλος, Λιλίκα Σορβατζιώτη • 1990-93 Λιλίκα Σορβατζιώτη , Τιτίνα Πάτρα • 1994-97 Πόπη Καϋμενάκη, Θεοδ. Χαρίτος, • 1997-2000 Ασήμω Ματσά- κα-Καρλή-Σούλα Καλατζοπούλου • 2000-03 Ηλίας Αγγελόπουλος –Δώρα Βατοπούλου • 2003-06 Πόπη Καϋμενάκη, Ζωή Σπυρο- πούλου • 2006-2009 Ζωή Σπυροπούλου –Χρήστος Καράγιωργας

«Πατρίς» φ. 17154/9-3-1941

«Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των εν Αθή- ναις Πυργίων προσέφερε δια του προέ- δρου του κ. Δ. Θεοδωρίδου, ιατρού εις τον ήρωα του «Παπανικολή» κ. Μίλ- τωνα Ιατρίδη δώρον αναμνηστικόν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μ. Ιατρίδης τιμή- θηκε από τον Σύνδεσμο όταν είχε τόσο άδικα αποστρατευθεί από τους τότε κυβερνώντες. Το παραπάνω δημοσίευμα αποδεικνύει οτι ακόμη και στην πιο δύσκολη περίοδο της κατοχής ο Σύνδεσμος λειτουργούσε.

Μερικές από τις δραστηριότητες των προηγούμενων Δ.Σ. (ενδεικτικά)

Το 2000 πραγματοποιήθηκε

στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων έκθεση έργων Ηλείων ζωγράφων. 9-3-2002: Αποκριάτικος χορός στο ξενοδοχείο Holiday Inn. 13-3-2002: Παιδικός αποκρι- άτικος χορός στο εντευκτήριο του Συνδέσμου. 20-3-2002: Βραδιές αναγνώ- σεων Ηλείων δημιουργών 24-4-2002 : Παρουσίαση του έργου των μεγάλων Ηλείων

4

πεζογράφων Ανδρέα Καρκα- βίτσα και Τάκη Δόξα.

Μάιος 2002: Διοργάνωση

συναυλίας σε σύμπραξη με την ΕΡΤ και το Μέγαρο Μουσικής, με τον Μάριο Φραγκούλη, οι εισπράξεις της οποίας διετέθησαν στο «Χα- μόγελο του Παιδιού», για την ανέγερση «Στέγη Παιδιών σε κίνδυνο» στον Πύργο.

Απρίλιος 2002: Εκδήλωση

στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων για τη

βράβευση της εφημερίδας «Πατρίς» Πύργου με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή της. 21-6-2002: Δωρεά στο Δημο- τικό Γηροκομείο Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος». 31-3-2003: Εκδήλωση προ- βολής της Ηλειακής λαογρα- φίας στο θέατρο «Χυτήριο». 12-6-2003: Πολιτιστική βρα- διά ανάδειξης της σύγχρονης Ηλειακής Λογοτεχνίας στο αίθριο του θεάτρου «Χυτή-

ριο».

25,26,27-6-2004: Εγκαινιά- ζεται το 1ο Ηλειακό Ολυμπι- ακό Πολιτιστικό Πανηγύρι στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων Μ. Μερ- κούρη στο Θησείο.

14-1-2005, Ξενοδοχείο

«PARK»: Βυζαντινοί ύμνοι του Δωδεκαημέρου από την «Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία», του Πυργίου ιδρυτή της και αρχιμουσικού Λυκούργου Αγγελόπουλου. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36
Produced with Yudu - www.yudu.com