This page contains a Flash digital edition of a book.
Ušľachtilé tátoše na Starej Lehote

PO CHODNÍČKOCH POVAŽSKÉHO INOVCA

ON THE PATHS OF THE POVAŽSKÝ INOVEC MOUNTAIN RANGE AUF DEN PFADEN DES POVAŽSKÝ INOVEC

Noble steeds in Stará Lehota Edle Rösser in Stará Lehota

Najväčší európsky chov achaltekinských koní bol pred dvomi rokmi založený pri Starej Lehote. Na lúkach Považského Inovca, neďaleko Piešťan, sa pasie vyše 50 zástupcov tohto vzácneho plemena, pochádzajúceho zo Strednej Ázie.

The biggest European stud of the Akhal-Teke horses was founded close to Stará Lehota two years ago. More than 50 representatives of this rare breed, which comes from Central Asia, graze on the meadows of the Považský Inovec not far from Piešťany.

Die größte europäische Zucht der Pferderasse Achal Tekkiner wurde vor zwei Jahren in der Nähe der Ortschaft Stará Lehota gegründet. Auf den Bergweiden des Považský Inovec, unweit der Stadt Piešťany, grasen mehr als 50 Vertreter dieser seltenen, aus Mittelasien stammenden Rasse.

Martin Palkovič Foto autor

50 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60
Produced with Yudu - www.yudu.com