This page contains a Flash digital edition of a book.
Obsah

Revue Piešťany

2-5

6-7

8-11

Revue Piešťany, ročník XLVI.

Kultúrno-spoločenský štvrťročník. Vydáva Mesto Piešťany.

Šéfredaktor:

Kornel Duffek

Redakčný fotograf:

Mgr. Martin Palkovič

Redakčná rada:

Ing. Margita Galová (predsedníčka), Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Mgr. Drahomíra Moretová, Mgr. Jana Obertová

Spolupracovali:

PhDr. Robert Bača, Kornel Duffek, Štefan Gregorička,

Ing. Tomáš Hudcovič, Mgr. Peter Kaclík, PhDr. Vladimír Krupa,

Mgr. Martina Marová, Mgr. Drahomíra Moretová,Mgr. Martin Palkovič, Ing. Jana Štefečková Beňačková, Alexander Urminský, Jarmila Vilčeková

Foto:

Archív BM, archív SLKP, archív A. Urminského,

PhDr. Robert Bača, Ing. Peter Bartoš, Marián Brezovan, Eva Drobná, Ladislav Duračka, Ing. Vojtech Hank, Ing. Tomáš Hudcovič, Mgr. Peter Kaclík, Martin Minďar,

Mgr. Martin Palkovič, Jan Třeštík

Jazyková úprava:

Kornel Duffek

Preklad nemecký jazyk:

Olga Sulzberger

Preklad anglický jazyk:

17-19

20-23

28-31

24-27

This issue of Revue Piešťany was proofread by SKYPERS The School of Languages www.skypers.sk

Grafická úprava:

Re Public group s.r.o., Piešťany

Tlač:

PN print s.r.o., Piešťany

Adresa redakcie:

Revue Piešťany, Námestie SNP č. 3 921 45 Piešťany tel.: +421 33 7765301 fax: +421 33 7765333 mob.: +421 903 712545 e-mail: sekretariat@piestany.sk Reg. č.: EV 396/08

36-39

40-42

43-45

50-52

46-49

16

n n

Leto 2010

n

Summer 2010

Classik Car Museum (Kornel Duffek)

n

Classik Car Museum n “Classik Car Museum“

Nemecké diplomy pre piešťanských študentov (Drahomíra Moretová)

n

German diplomas for students from Piešťany n Deutsche Diplome für Absolventen aus Piešťany

Kuchár s michelinovskou hviezdou

študoval v Piešťanoch

(Tomáš Hudcovič)

n

A cook with a Michelin Star studied in Piešťany

Koch mit Michelin Stern lernte in Piešťany

Protokol o spolupráci Ruska a Slovenska (Jana Štefečková Beňačková)

n

The protocol of cooperation between Russia and Slovakia n Protokoll zur Zusammenarbeit zwischen Russland und der Slowakei

Japonsko a Piešťany Masahikovými očami (Martina Marová )

n

Japan and Piešťany through the eyes of Masahiko n Japan und Piešťany mit Masahikos Augen

Kultúrna mozaik (Kornel Duffek, Tomáš Hudcovič, Martin Palkovič)

n

Culture Mosaic n Kulturmosaik

12-15

Udalosti - návštevy - stretnutia

n Events - Visits - Meetings n Ereignisse - Besucher - Treffen

n

n

Summary

Sommer 2010

n

Inhalt

Villa Löger v novom svetle

Villa Löger in a new light

(Kornel Duffek)

n

n Villa Löger im neuen Licht

Umelecká zbierka básnika

Ivana Krasku (Vladimír Krupa)

n

The art collection of the poet Ivan Krasko n Die Kunstsammlung des Dichters Ivan Krasko

32-35

Futbalista Filip Hološko je z Piešťan (Štefan Gregorička)

n

Footballer Filip Hološko comes from Piešťany n Fußballer Filip Hološko kommt aus Piešťany

MS hokejistiek v Piešťanoch vraj nemali chybu (Tomáš Hudcovič)

n

Women’s World Hockey Championship in Piešťany reportedly perfect n Damen-Eishockey WM in Piešťany ohne Schönheitsfehler

Doktor Štefan Oravetz - propagátor ekologického života (Robert Bača)

n

Doctor Štefan Oravetz - Promoter of ecological life n Doktor Štefan Oravetz - Verfechter des ökologischen lebenstils

Piešťany v zrkadle poštovej histórie (Alexander Urminský)

n

Piešťany reflected through the postal history n Piešťany im Spiegel der Postgeschichte

Ušľachtilé tátoše na Starej Lehote

(Martin Palkovič)

n Noble steeds in Stará Lehota n Edle Rösser in Stará Lehota

Obálka/Cover /Titelbild Martin Palkovič

1

53-56

Život v termálnych jazierkach

(Peter Kaclík)

n

n

Das Leben in den kleinen Thermalseen

Slnečnica v Eilate

Slnečnica in Eilat

(Jarmila Vilčeková)

n

n

„Slnečnica“ in Eilat

Life in the Little Thermal Lakes Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60
Produced with Yudu - www.yudu.com