This page contains a Flash digital edition of a book.
Index—Gazetteer

°

NUKUFETAU ATOLL NUKULAELAE NUKULAILAI NUKUMALOLO

NUKUMANU ISLANDS

NUKUMBASANGA ISLAND NUKUNIMANU

NUKUNONO ATOLL NUKUNONU ATOLL NUKUORO ATOLL

NUKUSEMANU REEFS NUKUTULA

NUMA NUMA HARBOR NUMATONG

NUPANI ISLAND NURA ISLAND NUU

NUUTELE NW BANK

'

8 00 S 9 22 S 9 22 S 18 38 S 4 33 S 16 18 S 17 30 S 9 11 S 9 11 S

Position

° '

Sec. Para

178 20 E 4.22 179 51 E 4.18 179 51 E 4.18 173 55W 2.71 159 30 E 8.2 179 16W 3.70 177 30 E 3.31 171 52W 4.15 171 52W 4.15

3 50N 155 00 E 10.11 16 17 S 20 15 S 5 52 S 0 36 S 10 04 S 9 31 S 13 48 S 14 02 S 8 57 S

179 31W 3.69 174 41W 2.53 155 14 E 8.47 174 13 E 4.34 165 44 E 6.88 160 48 E 7.27 171 39W 2.31 171 22W 2.33 158 04W 2.15

O

O'UA ISLAND

OANDRAU ISLAND OATAHUNA PASSE OATARA

OBA ISLAND OCA POINT

OCEAN ISLAND OENO ATOLL

OFOLANGA ISLAND OFU ISLAND

OKAT HARBOR

OLIMARAO ATOLL OLOMBURI BAY OLOSEGA ISLAND OMOKA

ONEATA ISLAND ONI-I-LAU

ONO CHANNEL ONO ISLAND ONOTOA

ONTONG JAVA ISLANDS ORIATILIPU BANK OROLUK LAGOON ORONA ATOLL OROTE POINT OTEARIKI

OTUA ISLAND OUERE OUPE

OVAKA OVALAU

OVALE ISLAND OVAU

OVEA ATOLL

20 02 S 16 34 S 22 38 S 16 51 S 15 23 S

174 41W 2.57 178 47 E 3.58 152 47W 1.102 151 19W 1.88 167 50 E 6.42

13 30N 144 46 E 10.61 0 53 S 23 56 S 19 36 S 14 11 S

169 32 E 4.43 130 44W 1.25 174 27W 2.65 169 39W 2.22

5 21N 162 57 E 10.4 7 41N 145 52 E 10.31 8 58 S 14 11 S 9 01 S 18 27 S 20 41 S 18 57 S 18 54 S 1 51 S 5 33 S

161 04 E 7.15 169 37W 2.22 158 04W 2.16 178 29W 3.84 178 47W 3.88 178 28 E 3.10 178 29 E 3.9 175 35 E 4.30 159 44 E 8.2

8 10N 147 15 E 10.28 7 30N 155 15 E 10.15 4 30 S

172 10W 4.9

13 27N 144 37 E 10.59 3 10N 172 42 E 4.42 6 27 S 22 19 S 22 33 S 18 45 S 17 41 S 13 14 S 6 48 S 20 33 S

155 58 E 8.43 166 28 E 5.16 167 31 E 5.7 174 06W 2.69 178 49 E 3.41 166 36 E 6.77 156 01 E 8.40 166 25 E 6.6

P

PAAMA ISLAND

PAGO PAGO HARBOR PAILA POINT

PAILONGGE POINT PAILONGO POINT PAKERA POINT PAKIN ATOLL PALAO BAY

PALIAI ISLAND PALIKULO BAY PALLU PASSAGE

PALMERSTON ATOLL PALMYRA ATOLL PALMYRA ISLAND PANDORA BANK PANGA BAY PANGAI

PANGKUMU BAY PAOPAO BAY PAPA ISLAND PAPETOAI

16 28 S 14 17 S 9 32 S 8 06 S 8 06 S 10 24 S

168 14 E 6.35 170 40W 2.25 159 35 E 7.39 156 48 E 8.29 156 48 E 8.29 161 48 E 7.7

7 04N 157 49 E 10.10 17 32 S 2 27 S 15 29 S 11 43 S 18 04 S

168 22 E 6.22 147 25 E 9.78 167 14 E 6.69 166 49 E 6.83 163 10W 2.46

5 53N 162 05W 2.3 5 53N 162 05W 2.3 12 11 S 8 43 S 19 48 S 16 16 S 17 29 S 9 53 S 17 29 S

172 05 E 6.80 157 52 E 8.37 174 21W 2.63 167 39 E 6.56 149 49W 1.76 167 07 E 6.89 149 51W 1.77

PAPIALOU ISLANDS PARAGHAWA STRAIT PARRY ISLAND PASCO REEF

PASCOE PASSAGE PASSE AIFA

PASSE CENTRALE PASSE CENTRALE PASSE D' YANDE PASSE D'AIURUA PASSE D'ONOHEA PASSE DE CANALA PASSE DE DUMBEA PASSE DE HIENGHENE PASSE DE KUARE PASSE DE L'OUEST

PASSE DE LA BOUDEUSE PASSE DE LA GAZELLE PASSE DE OUAIEME PASSE DE POUEMBOUT PASSE DE POUM PASSE DE PUAIL

PASSE DE SAINT VINCENT PASSE DE TOEMO PASSE DE UITOE

PASSE DU CAP BAYE PASSE DU DUROC PASSE DU NORD PASSE DU SUD

PASSE EST DE HOUAILOU PASSE HONIKULU PASSE IRIRU

PASSE MAHANATOA PASSE MATAUVAU PASSE NAO NAO PASSE NOKOUE

PASSE OUEST DE HOUAILOU PASSE PAIPAI PASSE PAVEE

PASSE PUNAEROA PASSE RAUTOANUI PASSE TAPUAERAHA PASSE TEAVAPITI PASSE TETUATIARE PASSE THIO PASSE TIANO

PASSE TOAHOTU PASSE TOAMARO PASSE VAIARE

PASSES DU COETLOGON PATTESON PASSAGE PATTESON SHOAL PATURE POINT PAUT POINT PEARL ROCK PELE ISLAND PELELIU

PELORUS REEF PENRHYN ATOLL PENTECOST ISLAND PEOU

PERIGOT

PETER HAVEN PETITS BANCS PETRIE REEF

PHOENIX ISLAND PIAANU PASS PIC NGA

PIEDU ISLANDS PIGEN PASS

PIKELOT ISLAND PILIER POINT PILOT POINT PINAKI

PINDER REEFS PINE ISLAND

PINGELAP ATOLL PINS ISLAND PIO ISLAND

° '

2 44 S 10 52 S

Position

° '

315

Sec. Para

147 21 E 9.79 162 27 E 7.4

11 24N 162 22 E 4.77 13 06 S 7 39 S 17 47 S 20 50 S 22 31 S 20 05 S 17 49 S 17 31 S 21 18 S 22 22 S 20 36 S 22 47 S 23 06 S 17 36 S 20 23 S 20 36 S 21 14 S 20 15 S 20 35 S 22 02 S 22 21 S 22 10 S

20 58 S 21 00 S 22 30 S 22 32 S 21 11 S 13 23 S 16 47 S 23 50 S 17 34 S 16 55 S 22 28 S

PASSE NORD-OUEST DU SOLITAIRE 21 47 S PASSE ONGOMBUA

19 20 S 21 09 S 16 40 S 21 47 S 16 54 S 16 46 S 17 47 S 16 45 S 16 50 S 21 32 S 16 50 S 16 39 S 16 51 S 17 31 S 20 43 S 15 25 S 9 51 S 8 11 S 13 56 S 18 20 S 17 29 S

174 35W 3.97 158 17 E 8.10 149 25W 1.65 165 23 E 5.60 166 26 E 5.18 163 46 E 5.46 149 07W 1.69 149 21W 1.73 165 57 E 5.52 166 15 E 5.20 164 59 E 5.62 166 45 E 5.17 135 03W 1.28 149 17W 1.72 163 57 E 5.42 164 54 E 5.62 164 45 E 5.34 163 53 E 5.44 164 51 E 5.62 165 58 E 5.26 167 01 E 5.10

166 06 E 5.20, 5.24

165 32 E 5.59 164 37 E 5.35 166 26 E 5.18 166 26 E 5.18 165 49 E 5.56 176 11W 3.95 151 22W 1.88 147 40W 1.99 149 52W 1.78 151 24W 1.88 166 46 E 5.13 166 38 E 5.49 163 46 E 5.67 165 40 E 5.56 151 31W 1.90 166 36 E 5.49 151 28W 1.88 151 30W 1.87 149 18W 1.66 151 25W 1.84 151 29W 1.87 166 19 E 5.51 151 29W 1.87 151 24W 1.89 151 29W 1.88 149 46W 1.78 164 14 E 5.38 168 09 E 6.41 166 07 E 6.87 157 01 E 8.31 167 27 E 6.72 178 05 E 3.14 168 25 E 6.23

7 00N 134 15 E 10.42 22 51 S 9 00 S 15 45 S 11 41 S 9 46 S 4 40 S 22 26 S 18 30 S 3 43 S

176 26W 2.48 158 00W 2.15 168 12 E 6.38 166 50 E 6.81 138 52W 1.17 149 33 E 9.51 166 26 E 5.19 164 20 E 5.70 170 43W 4.4

7 20N 151 26 E 10.18 22 39 S 6 51 S

167 30 E 5.6 156 09 E 8.40

11 10N 166 45 E 4.74 8 05N 147 38 E 10.28 13 27 S 13 15 S 19 24 S 17 36 S 20 27 S

166 41 E 6.76 166 36 E 6.77 138 40W 1.35 177 25 E 3.24 166 28 E 6.7

6 13N 160 42 E 10.6 20 27 S 10 10 S

166 28 E 6.7 161 41 E 7.11

Pub. 126 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220  |  Page 221  |  Page 222  |  Page 223  |  Page 224  |  Page 225  |  Page 226  |  Page 227  |  Page 228  |  Page 229  |  Page 230  |  Page 231  |  Page 232  |  Page 233  |  Page 234  |  Page 235  |  Page 236  |  Page 237  |  Page 238  |  Page 239  |  Page 240  |  Page 241  |  Page 242  |  Page 243  |  Page 244  |  Page 245  |  Page 246  |  Page 247  |  Page 248  |  Page 249  |  Page 250  |  Page 251  |  Page 252  |  Page 253  |  Page 254  |  Page 255  |  Page 256  |  Page 257  |  Page 258  |  Page 259  |  Page 260  |  Page 261  |  Page 262  |  Page 263  |  Page 264  |  Page 265  |  Page 266  |  Page 267  |  Page 268  |  Page 269  |  Page 270  |  Page 271  |  Page 272  |  Page 273  |  Page 274  |  Page 275  |  Page 276  |  Page 277  |  Page 278  |  Page 279  |  Page 280  |  Page 281  |  Page 282  |  Page 283  |  Page 284  |  Page 285  |  Page 286  |  Page 287  |  Page 288  |  Page 289  |  Page 290  |  Page 291  |  Page 292  |  Page 293  |  Page 294  |  Page 295  |  Page 296  |  Page 297  |  Page 298  |  Page 299  |  Page 300  |  Page 301  |  Page 302  |  Page 303  |  Page 304  |  Page 305  |  Page 306  |  Page 307  |  Page 308  |  Page 309  |  Page 310
Produced with Yudu - www.yudu.com