This page contains a Flash digital edition of a book.
STEINALDERBOPLASSEN I VåTTABAKKEN

Minnesteinen markerer den første kjente steinalderboplassen i Norge. Denne ble funnet i 1871, og før den tid var det alminnelig antatt at Norge, i motsetning til Sverige og Danmark, bare var besøkt av tilfeldige omstreifere, og at det ikke var noen fast steinalderbosetning her til lands. Fra før av kjente man bare til jegerfolkets nærvær gjennom løsfunn og helleristninger. Boplassen er datert til omkring midtre del av yngre steinalder (ca 2500 f. Kr), og ga impulsen til utforskningen av steinalderen i Norge, et inntil da uutforsket tidsspenn på rundt 7000 år.

Boplassen på Våttabakken var en såkalt kjøkkenmødding, en type boplass som man kjenner godt fra dansk steinalder. Den særtegnes av store ansamlinger med østersskall, slik man også fant her på Våttabakken. To lignende funnsteder av slike kjøk- kenmøddinger finnes også andre steder i Steinkjer kommune, på Hammersvolden i Beitstad og på Lø i Sørlia. Den eneste kjente lokaliteten ellers her i landet ligger heller ikke så langt unna, ved gården Buset på Frosta. Dermed setter disse funn- plassene Innherred i en særstilling i nasjonal sammenheng.

ADKOMST Om du følger E6, gjennom Steinkjer, ta av mot Snåsa. Like etter (ca 0,5 km) vil du finne en minnestein med inskripsjon. Parkeringsmuligheter og informasjonsskilt like ved.

13

Øverst t.h.: Boplassen på Våttabakken slik den kan ha vært

for omkring 4500 år siden. I bakgrunnen ses en fjordarm inn til Snåsavatnet som den gang var en del av sjøen.

T.h.: Funn fra steinalderboplassen i Våttabakken. I tillegg til en mengde østersskall ble det funnet våpen og redskaper av skifer, en tverrøks og et par pilespisser av bein eller horn.

FOTO: PER FREDRIKSEN, VM, NTNU

ILL.: KARI STØREN BINNS Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com