This page contains a Flash digital edition of a book.
[Country review]

P140

08-12-2008

Anna Sas Micun

Ministry of Infrastructure

Jerzy Sowa

Warsaw University of Technology Poland

Implementation of the EPBD in Poland:

Status December 2008

Recently Poland has adopted new measures towards implementing the EPBD into national law. On the 19th of September 2007, the Parliament accepted changes to the Construction Act that, together with three Ministerial Ordinances published in November 2008, constitute the transposition of the EPBD into national law. The certification of new and existing buildings will start in January 2009.

1 > Legal context

The implementation of the EPBD in Poland is executed by the Ministry of Infrastructure (former Ministry of Construction), under the supervision of the Ministry of Economy.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

dla budynku mieszkalnego nr ………………..

Ważne do:

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku

Adres budynku Całość/Część budynku

Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy instalacji

Liczba mieszkań Powierzchnia użytkowa (Af, m2) Cel wykonania świadectwa

□ budynek nowy □ budynek istniejący □ najem/sprzedaż □ rozbudowa

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

EP - budynek oceniany 123,2 kWh/(m2rok)

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 123,2 kWh/(m2rok) 130,0 kWh/(m2rok)

Budynek oceniany Budynek wg WT2008

Wg wymagań WT20082) Wg wymagań WT20082) budynek nowy

↑ ↑

budynek przebudowany

Budynek oceniany

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

kWh/(m2rok)

111

1)Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja …………………….. oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Data wystawienia:

Data Pieczątka i podpis

› ›

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

fotografia budynku

The legal framework of implementation is based on the national act and accompanying ordinances. On the 19th of September 2007, the Polish Parliament accepted several changes to the Construction Act. The changes define rules for the creation of an energy assessment and certification system for buildings and the inspection of building systems’ energy efficiency by:regulating the legal situations in which the obligation to possess a certificate of energy performance for buildings and apartments applies, by introducing new duties for investors, building managers and owners,

defining the requirements and conditions for groups of experts mandated to prepare certificates of energy performance and,

defining the conditions for inspection of boilers and air-conditioning systems, and a one-off inspection of heating installations with boilers older than 15 years.

As of January 1st 2009, according to a regulation in the Construction Act, the certificate of energy performance will be required for:› new buildings licensed for operation, › modernised or renovated buildings, if as a result a change of energy performance took place, buildings for sale or rental.

Similarly, from the 1st of January 2009, the obligation to possess a certificate of energy performance will also be required for apartments that are placed for sale.

Additionally, beginning on the 1st of January 2009, the following two obligations are introduced:periodical inspection of the energy efficiency of boilers and air-conditioning systems,

Page 160 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202  |  Page 203  |  Page 204  |  Page 205  |  Page 206  |  Page 207  |  Page 208  |  Page 209  |  Page 210  |  Page 211  |  Page 212  |  Page 213  |  Page 214  |  Page 215  |  Page 216  |  Page 217  |  Page 218  |  Page 219  |  Page 220
Produced with Yudu - www.yudu.com