This page contains a Flash digital edition of a book.
GRADSKA UPRAVA, PODUZEĆA, USTANOVE, ZAJEDNICE...

OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA

os-j-habdelica@skole.t-com.hr

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE HRIBARA

os-velika-gorica-004@skole.htnet.hr

OSNOVNA ŠKOLA ŠĆITARJEVO

os-scitarjevo@zg.t-com.hr

OSNOVNA ŠKOLA VELIKA MLAKA

os-velika-mlaka-006@skole.htnet.hr

OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA

Krešimir Matašin, ravnatelj Školska 20, Vukovina Tel/Fax: 01/6230-005, 6230-503

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA

us-franje-lucica@skole.htnet.hr

DJEČJI VRTIĆ “CICIBAN”

Višnja Ćaćić, ravnateljica Vladimira Vidrića 2, Velika Gorica Tel/Fax: 01/6221-274, 6221-096

DJEČJI VRTIĆ “VELIKA GORICA”

dv-v.gorica@zg.t-com.hr

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA VELIKE GORICE

ztk-velike-gorice@zg.htnet.hr

DJECA, MLADI I OBITELJ

CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

info@centar-dmo-vg.hr

KULTURA

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA

tajnistvo@pouvg.hr, www.pouvg.hr

VODIČ KROZ DOGAĐANJA U VELIKOJ GORICI / TRAVANJ 2010.

MUZEJ TUROPOLJA

muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr, www.muzej-turopolja.hr

radno vrijeme: uto-pet 09:00-16:00h, sub-ned 10:00-13:00h

27

I. ODJEL ZA OBRAZOVANJE

obrazovanje@pouvg.hr

II. ODJEL ZA KULTURU

Tel: 01/6259-811

GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST

GALERIJA GALŽENICA

Trg Stjepana Radića 5, Velika Gorica Tel/Fax: 01/6221-122, 6226-740 www.galerijagalzenica.com.hr

III. GRADSKO KAZALIŠTE-SCENA

GORICA, Tel: 01/ 6259-808

GRADSKA KNJIŽNICA

ravnateljica@knjiznica-vg.hr, www.knjiznica-vg.hr

SREDIŠNJI ODJEL ZA ODRASLE

posudba@knjiznica-vg.hr

DJEČJI ODJEL

djecji@knjiznica-vg.hr

PODRUČNA KNJIŽNICA GALŽENICA

galzenica@knjiznica-vg.hr Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com