This page contains a Flash digital edition of a book.
GRADSKA UPRAVA, PODUZEĆA, USTANOVE, ZAJEDNICE...

GRAD VELIKA GORICA

GRAD VELIKA GORICA

Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica Tel: 01/6269-900 (centrala) radno vrijeme za stranke: 08:00-15:00h pauza: 11:00 do 11:30h

GRADSKO VIJEĆE

tajnik@gorica.hr Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

GRADONAČELNIK

gradonacelnik@gorica.hr

ZAMJENICI GRADONAČELINKA

Ervin Kolarec Tel: 01/ 6269-952 Stjepan Kos Tel: 01/6269-920 Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

URED GRADONAČELNIKA

Dubravka Rožić, tajnica Tel: 01/6269-911, Fax: 01/6221-257 Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

procelnik-prostorno@gorica.hr Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

procelnik-graditeljstvo@gorica.hr Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET

komunalne-djelatnosti@gorica.hr radno vrijeme: 7:30-15:30h

KOMUNALNO REDARSTVO

komunalno.redarstvo@gorica.hr Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODAR- STVO I POLJOPRIVREDU

poljoprivreda@gorica.hr radno vrijeme: 7:30-15:30h

24

URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

imovina.grada@gorica.hr

Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

drustvene-djelatnosti@gorica.hr

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

financije@gorica.hr

GRADSKA PODUZEĆA

VG ČISTOĆA D.O.O.

vgcistoca@vgcistoca.hr

VG KOMUNALAC D.O.O.

vgkomunalac@vgkomunalac.hr

VG VODOOPSKRBA D.O.O.

vgvodoopskrba@vgvodoopskrba.hr

VODIČ KROZ DOGAĐANJA U VELIKOJ GORICI / TRAVANJ 2010. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com