This page contains a Flash digital edition of a book.
KAZALIŠTE - SCENA GORICA

Ivica Buljan, koreografkinja Natalija Manojlović, a glazbu je prvi put za dječju predstavu napisao Damir Martinović Mrle, lider riječke rock-gru- pe LET 3.

dvorana Gorica Zagrebačka 37, Velika Gorica 17:00h

26. TRAVNJA, PONEDJELJAK

JEŽEVA KUĆICA (za vrtiće i škole)

28. TRAVNJA, SRIJEDA

1

GENERACIJA 91-95

redatelj: Borut Šeparović autori: Boris Dežulović, Borut Šeparović i Go- ran Ferčec dramaturg: Goran Ferčec scenograf: Borut Šeparović kostimografkinja: Doris Kristić uloge: Aldin Kasumović, Andrej Kopčok, An- drej Vesel, Bernard Tomić, Dario Stajčić, Filip Jurković, Ivan Fedor, Ivan Pašalić, Jurica Picak, Luka Šulje, Matija Čigir, Matija Šakoranja, Niko- la Nedić i Svebor Kamenski Bačun

1

Predstava Zagrebačkog kazališta mladih Ge- neracija 91- 95 nastala je po motivima romana Jebo sad hiljadu dinara poznatoga splitskog pisca i novinara Borisa Dežulovića. Okosnica priče je apsurdna situacija koja nastaje susretom dviju skupina prerušenih vojnika na tajnom zadatku u ljeto 1993. negdje u bosanskoj zabiti.. Četa vojnika HVO prerušila se u pripadnike Armije BiH, a četa vojnika Armije BiH u vojnike HVO. Tragedija zabune je neizbježna. Dežulovićeva je priča izmišljena, dok je povijesna činjenica u koju je smještena, realna. Dvanaest mladića (izabranih na audiciji organi- ziranoj u prosincu 2008.) u dobi od četrnaest do osamnaest godina preuzima na sebe biogra- fije dvanaest Dežulovićevih fikcionalnih likova i preko njih ulazi u ratnu kronologiju devedesetih i vrijeme koje je prethodilo devedesetima. U prostoru između fikcije romana s jedne i fikcije kazališta s druge strane, jedini realni element su upravo dječaci i mladići rođeni u vrijeme Domo- vinskog rata, odnosno, generacija čije je iskustvo Domovinskog rata moguće tek posredstvom nekoga (obitelj, škola, mediji...) tko im je o ratu govorio. Oni su rođeni između 1991. i 1995., žive u Za- grebu, idu u školu i svi imaju odličan iz povijesti. Njihova je svakodnevica ista kao i drugih sred- njoškolaca, osim što oni glume u jednoj od naj- popularnijih predstava ZKM-a.

dvorana Gorica Zagrebačka 37, Velika Gorica 20:00h

14

VODIČ KROZ DOGAĐANJA U VELIKOJ GORICI / TRAVANJ 2010. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32
Produced with Yudu - www.yudu.com