This page contains a Flash digital edition of a book.
NAD JEZIOREM TRZEBIATKOWSKIM

NAD JEZIOREM TRZEBIATKOWSKIM

Długość ścieżki: ok. 7 km Czas przejścia: ok. 2,5 godz.

Trasa prowadzi nad malownicze jezioro grani- czące częściowo z kompleksem leśnym. Ścież- ka przyrodnicza łączy się z trasą rowerową Zbójecki szlak, wiodącą przez kilka sołectw w gminie Tuchomie.

Dojazd do ścieżki

Spacer rozpoczniemy na parkingu we wsi Tucho- mie, gdzie można zostawić samochód. Z Bytowa dojedziemy tu drogą krajową nr 20, kierując się na południowy zachód (ok. 14 km).

PRZEBIEG TRASY

Z parkingu w Tuchomiu kierujemy się drogą krajową nr 20 w kierunku Miastka. Po 6 km, na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo na drogę gruntową, która prowadzi bezpośrednio nad Jezioro Trzebiatkowskie.

1. JEZIORO TRZEBIATKOWSKIE MAŁE. Jezioro, znane też jako Naleton Mały, o powierzchni 11,12 ha, otoczone jest gruntami leśnymi Nadleśnictwa Osusznica. Teren wokół zbiornika charakteryzuje się urozmaiconą rzeź- bą terenu, przez co jest to obszar ciekawy zarówno krajobrazowo, jak i przyrodniczo.

Wydra w śniegu

W okolicy jeziora występuje wiele chronionych gatun- ków roślin. Są to m.in. przygiełka biała, bagnica torfo- wa, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistny, czermień błotna, grążel żółty, grążel drobny czy grzybień biały. Nie brak tu również rzad- kich ptaków, takich jak zagrożony w Europie błotniak stawowy czy nieliczny w Polsce kobuz, którym towa- rzyszą np. łabędź niemy, jastrząb, czapla siwa. Spośród ssaków można tu spotkać bobra (gatunek chroniony) i wydrę (pod częściową ochroną). W jeziorze żyją m.in. szczupaki, liny, leszcze, płocie, okonie i amury.

Trzy jeziora

Zachód słońca nad jeziorem

Jezioro Trzebiatkowskie Małe (Naleton Mały) są- siaduje z innymi akwenami wodnymi: Jeziorem Trzebiatkowskim Dużym (Naleton Duży) i jezio- rem Bagno. Ponadto w okolicy znajduje się sporo oczek wodnych.

47

J. Trzebiatkowskie Małe

Zbójecki Szlak

1

J. Trzebiatkowskie Duże

Nad Jeziorem Trzebiatkowskim

0

200 m

Jezioro Trzebiatkowskie Małe

20

J. Bagno

N

Bytów 

Trzebiatkowa

 Miastko

fot. K. Rolbiecki

fot. K. Rolbiecki Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70
Produced with Yudu - www.yudu.com