This page contains a Flash digital edition of a book.
Ikan Hiasan Tahun 5

ISI KANDUNGAN

BIL

ISI KANDUNGAN

1.8 IKAN HIASAN a) Pengenalan Mengenal dan melabel bahagian luar ikan. Menyenarai spesies ikan hiasan.

a) Pengenalan

Hasil pembelajaran (Aras 2) Menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan

a) Pengenalan

Hasil Pembelajaran (Aras 3) Menyatakan beberapa cirri istimewa pada ikan hiasan.

b) Penyediaan bekas

Hasil Pembelajaran Memilih ikan hiasan untuk dipelihara.

b) Penyediaan bekas

Hasil pembelajaran (Aras 2) Mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan Menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium Memilih akuarium/bekas dan aksesori Menyedia dan menghias akuarium Memasukan ikan hiasan ke dalam akuarium/bekas

c) Pengurusan

hasil pembelajaran Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan Menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan Mengenal pasti simptom penyakit biasa pada ikan hiasan Menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium. Penjagaan Ikan Hiasan

Latihan 21 - 22 10 9 8

MUKA SURAT

3 - 7

11 - 14

15 - 20

2

Kemahiran Hidup Tahun 5 Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22
Produced with Yudu - www.yudu.com