This page contains a Flash digital edition of a book.
HVV spojni elementi za drvo
HVV Timber Connectors
Nosaći drvene grede
Krakovi prema unutra i van
Dostupni u različitim dimenzijama
Iz pocinćanog čelićnog lima 2 – 2,5 mm
Primjena kod montaže greda
Joist Hangers
Legs inside and outside
Available in different sizes
2 – 2,5 mm galvanized steel plate
Used for fixing beams
Spojni kutnici
Dostupni u različitim dimenzijama
Iz pocinćanog čelićnog lima
Za spajanje drvenih elemenata
Angle Brackets
Available in different sizes
Galvanized steel plates
For fixing trimmer joist to timber
Spajanje sljemena krova
Dostupni u dužinama od 160 - 370 mm
Iz pocinćaniog čelićnog lima
Primjena kod krovne konstrukcije i
poprečnih greda
Roof ridge fixing
available in lengths from 160 – 370 mm
Galvanized steel plates
Used in roof frames and for crossing beams
Spojne ploče i spojne trake
Dostupne u različitim dimezijama
Iz pocinćanog čelićnog lima, 2 – 2,5 mm
Najčešće korišteni u krovnim konstrukcijama
i gredama
Jointing plates and bars
Available in different sizes
Galvanized steel plates, 2 – 2,5 mm
Used mainly in beam and roof constructions
info: O.M.S. d.o.o. Croatia :: tel.: +385 1 3310 475 :: fax:+385 1 3354 857 :: www.oms-hr.com72
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76
Produced with Yudu - www.yudu.com