This page contains a Flash digital edition of a book.
BeA pribor
BeA Accessories
Pripremne grupe, nauljivači, manometar
Pripremne grupe se sastoje od filtera, regulatora pritiska
sa manometrom i nauljivača u standardnoj i blok izvedbi
Maintenance units, fog lubricators, pressure regulators
Maintenance units consisting of filter, pressure regulator
and fog-lubricator in standard- and in block assembly
Spojke, razvodnici, nastavci
Spojke iz mesinga sa različitim navojima
Razvodnici iz mesinga sa 2 i 3 spojke.
Razni priključci za zrak
Fittings, couplings, connectors
Quick-couplings in brass available with different threads,
branch-connections in brass with 2 and 3 couplings
miscellaneous air connectors available
Ventili za smanjenje pritiska
Ventili za smanjenje pritiska se montiraju direktno na alat ili na crijevo za zrak.
Dostupni sa smanjenjem na 6 bara i 8 bara
„Nikad više previsok pritisak“ =duži vijek trajanja za vaše pneumatske alate i
smanjenje potrošnje energije
Pressure reducing valves
Pressure reducing valves for fitting on the tool or on the air hose
Available with limitation of 6 bar and 8 bar
“Never again too much pressure” – longer durability for your air tool
and reduction of the costs of energy
Crijeva za zrak
Crijeva za zrak u različitim izvedbama i materijalima npr.:
Spiralna crijeva iz poliuretana i Nylona
Crijeva za zrak kompletna sa spojkom i nastavkom ,
PVC-crijevo, ravno u kolutu 50 metara
Air hoses
Air hoses in different types and materials e.g.:
Polyurethane and nylon spiral-hoses, air hoses complete
with coupling and connector, PVC-hoses in lengths of 50 m
info: O.M.S. d.o.o. Croatia :: tel.: +385 1 3310 475 :: fax:+385 1 3354 857 :: www.oms-hr.com68
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76
Produced with Yudu - www.yudu.com